[PROJEKT] Prosty sterownik listwy z diodami LED WS2812

W artykule została przedstawiona budowa prostego sterownika diod adresowanych WS2812. Do wyboru jest kilka rożnych efektów świetlnych, które można zmieniać za pomocą przycisku. Tego typu taśma z diodami adresowanymi może być wykorzystana do ozdobienia balkonu, obudowy komputera, itd.

Do realizacji projektu potrzebne są:

Rysunek 1. Pasek z diodami WS2812 użyty w projekcie

Na rynku jest dostępne wiele pasków z diodami LED WS2812. Mogą się one różnić długością oraz ilością diod na metr. Może być on również umieszczony w obudowie, dzięki czemu jest odporny na wpływ warunków atmosferycznych. Pozwala to na użycie paska na zewnątrz, np. do ozdoby balkonu.

Rysunek 2. Wtyczki oraz przewody na końcu paska ledowego

Użyty w projekcie pasek z diodami adresowanymi WS2812 ma długość 1 metra, a znalazło się na nim 60 diod WS2812. Nie jest on wodoodporny, dlatego może być używany tylko w miejscach, gdzie nie jest narażony na działanie wody. Zakończony jest wtyczką z pinami zasilania i sygnału oraz dwoma przewodami, do których także można podłączyć zasilanie. Posiada również taśmę samoprzylepną, co umożliwia przyklejenie go do powierzchni płaskiej. Dzięki wtyczkom możliwe jest szeregowe łączenie wielu pasków z diodami LED. Do zasilania wymaga napięcia 5 V. Należy pamiętać że im im więcej diod jest do zasilenia, tym mocniejszy zasilacz będzie potrzebny. Użyty w projekcie metrowy pasek przy włączonych wszystkich diodach pobiera nawet 2 A.

Pierwszym krokiem jest podłączenie paska z diodami WS2812 do zasilania (przewód czerwony to plus, biały to minus). Przewód zielony należy podłączyć do pinu 6 płytki KAmduino UNO. Dodatkowo należy podłączyć wspólną masę dla płytki oraz taśmy. Połączony układ prezentuje się następująco:

Rysunek 3. Pasek LED podłączony do płytki KAmduino UNO

Do sterowania diodami WS2812 użyto biblioteki Adafruit NeoPixel. Opis instalacji oraz poszczególnych funkcji biblioteki zostały przestawione w artykule pt. [PROJEKT] KAmodWS2812 + KAmduinoUNO.

Po instalacji biblioteki można uruchomić przykład o nazwie Simple. Aby to zrobić, po uruchomieniu Arduino IDE należy wybrać Plik >> Przykłady >> Adafruit NeoPixel >> Simple

Następnie w przykładzie trzeba zmienić wartość parametru:

Domyślnie posiada on wartość 16. W tym przypadku należy wpisać wartość 60, ponieważ tyle diod zawiera pasek. Po tej zmianie można załadować program na płytkę KAmduino UNO. Po załadowaniu oraz włączaniu zasilacza powinniśmy zobaczyć efekt widoczny na poniższym filmiku:

Jeżeli występują jakieś problemy, należy sprawdzić przewody lub ponownie wgrać przykład na płytkę. Gdy wszystko jest w porządku można przejść do dalszej realizacji projektu.

Do pobrania

O autorze