Otii – narzędzie Qoitech do pomiaru mocy w systemach IoT – teraz w ofercie Digi-Key

Firma Qoitech poinformowała o podpisaniu porozumienia dotyczącego globalnej dystrybucji przez Digi-Key Electronics. Dotyczy ono rozwiązania Otii – narzędzia do pomiaru mocy wraz z oprogramowaniem. Otii oferuje projektantom możliwość uproszczenia pomiarów zużycia mocy przez stosowane aplikacje i urządzenia. Stworzone zostało z myślą o rynku IoT i umożliwia zoptymalizowanie czasu pracy urządzenia zasilanego z baterii. Otii łączy możliwości pomiarów przy użyciu kilku sprzętowych narzędzi pomiarowo-testowych, wykorzystując urządzenie Otii Arc. Urządzenie to pomaga projektantom ustalić, które fragmenty kodu, układów peryferyjnych i elementów sprzętowych mają największy udział w całkowitym poborze mocy urządzenia. Otii Arc jest zasilane z portu USB komputera PC lub zewnętrznego zasilacza o napięciu 7,0 – 9,0 V. Pozwala ono jednocześnie zasilić urządzenie docelowe, jak i zmierzyć pobór prądu w zakresie 1 µA – 5 A bez potrzeby ręcznej zmiany ustawień.

Poza pomiarem poboru mocy, Otii Arc wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem Otii może monitorować też dodatkowe sygnały analogowe i cyfrowe. Dzięki temu istnieje możliwość równoległego monitorowania podsystemów urządzenia i głównego źródła zasilania. Otii potrafi rejestrować transmisje szeregowe na wyjściu badanego urządzenia i precyzyjnie podać ich zależności czasowe.

Oprogramowanie Qoitech Otii działa na systemach Windows, macOS i Ubuntu. Pozwala to projektantom szybko poznać pobór mocy z poziomu swego komputera PC, a następnie podzielić się wynikami i porównać je z rezultatami współpracowników, dostawców i klientów. Z tego powodu oprogramowanie to znacząco zwiększa użyteczność w porównaniu do tradycyjnych narzędzi pomiarowo-testowych, które same wyświetlają wyniki lub wymagają eksportu tych danych celem dalszej analizy. W takich sytuacjach tracone są niestety ustawienia testu i cały kontekst pracy systemu.

Pakiet oprogramowania Otii jest dostępny na stronie internetowej Qoitech. Pozwala on przetestować interfejs użytkownika za pomocą przykładowego projektu lub obejrzeć wyniki uzyskane przez współpracowników. Łącząc pomiary prądu, napięcia i rejestrację logów urządzenia za pośrednictwem interfejsu szeregowego, projektanci będą mogli znacznie lepiej zrozumieć pobór mocy urządzenia. Dzięki narzędziom tego typu w niektórych projektach daje się uzyskać czas pracy na baterii wynoszący 10 lat.

Rozwiązanie Otii jest dostępne na standardowej licencji, jak również na licencji Premium. Dzięki rozszerzonej licencji projektanci uzyskują dostęp do funkcji profilowania baterii, symulacji i możliwości użycia skryptów w ramach oprogramowania Otii. Za pomocą języka skryptowego Lua można wykorzystać urządzenie Otii Arc do profilowania baterii – porównywania różnych wersji tego samego ogniwa, lub też oceny ich pracy w warunkach lepiej oddających rzeczywiste działanie systemu. Skrypty Lua pozwalają również na realizację automatycznych testów i przeprowadzanie długich sekwencji testowych bez udziału człowieka.

Rozwiązanie Otii jest już dostępne w ofercie Digi-Key Electronics.

O autorze