[WEBINARIUM] Integracja symulacji termicznej i fotonicznej w procesie projektowania scalonych układów fotonicznych

Od mozaiki do zagadnień „multiphysics” łączących różne zjawiska fizyczne: „Integracja symulacji termicznej i fotonicznej w procesie projektowania scalonych układów fotonicznych (PIC)” – to dostępne on-line e-Seminarium przedstawia kompletny proces projektowy obejmujący symulację kompensowanych termicznie elementów PIC.

Prezentacja pokazuje współdziałanie oprogramowania „IPKISS” firmy Luceda Photonics z symulatorem elektromagnetycznym „CST STUDIO SUITE” firmy Computer Simulation Technology.

Scalone układy fotoniczne (PIC) stają się coraz ważniejsze w wielu obszarach, takich jak komunikacja, teledetekcja czy aplikacje medyczne. Projektanci na tym polu polegają na symulacji, pozwalającej badać i optymalizować układ, nawet przed etapem prototypu. Symulowanie takich układów może być trudne ze względu na ich duży rozmiar w stosunku do długości fali i ze względu na potrzebę dokonywania symulacji „multiphysics” łączących zjawiska elektromagnetyczne i termiczne. Na przykład komponenty PIC są często dostrajane termicznie, aby działały poprawnie w określonej temperaturze i przy określonej długości fali. CST STUDIO SUITE® oferuje unikalną platformę do sprostania tym wyzwaniom. Przyjazny dla użytkownika, interaktywny interfejs GUI umożliwia użytkownikowi tworzenie geometrii lub importowanie ich z popularnych formatów (GDSII, DXF, itp.). Łącze do Luceda Photonics IPKISS umożliwia w pełni zautomatyzowane generowanie modeli z opisu layout’u.

Kontakt do przedstawiciela CST GmbH: Jarosław Kwiatkowski, kom: 608 353 351, info@wave-test.com.

O autorze