[WEBINARIUM] Integracja symulacji termicznej i fotonicznej w procesie projektowania scalonych układów fotonicznych

Od mozaiki do zagadnień “multiphysics” łączących różne zjawiska fizyczne: “Integracja symulacji termicznej i fotonicznej w procesie projektowania scalonych układów fotonicznych (PIC)” – to dostępne on-line e-Seminarium przedstawia kompletny proces projektowy obejmujący symulację kompensowanych termicznie elementów […]