Nowe oprogramowanie Keithley KickStart 2.0

Firma Tektronix opublikowała nową wersję oprogramowania KickStart 2.0, które pozwala szybciej uzyskać wyniki dzięki błyskawicznej konfiguracji testów i wizualizacji danych – zarówno w przypadku pojedynczego przyrządu, jak i systemu złożonego z wielu urządzeń. Dzięki KickStart użytkownicy nie muszą dokładnie znać przyrządów, by już w kilka minut po rozpakowaniu móc gromadzić za ich pomocą dane, tworzyć kompletne wykresy i zestawienia statystyczne.

Współczesny szybko rozwijający się przemysł elektroniczny nie daje projektantom ani inżynierom wiele czasu na szczegółowe zapoznanie się z przyrządami testowymi, czy też na pisanie własnych programów zarządzających złożonymi sekwencjami testowymi wykorzystującymi kilka przyrządów. Ponadto wielu użytkowników nie ma doświadczenia w obsłudze przyrządów lub też dysponuje ograniczonym czasem na naukę. Duża konkurencja na rynku rozwiązań innowacyjnych wymusza bowiem coraz krótsze terminy realizacji projektu. Oprogramowanie KickStart 2.0 pozwala użytkownikom poświęcić więcej czasu na interpretację wyników testu i tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

 

Nowe możliwości: Obsługa wielu przyrządów

Jedną z najbardziej istotnych zmian w wersji KickStart 2.0 jest możliwość sterowania wieloma przyrządami za pomocą jednego interfejsu. Użytkownicy mogą teraz uruchomić i wykorzystać jednocześnie do 8 aplikacji i obserwować wyniki z wielu przyrządów prezentowane w jednym, czytelnym formacie. Jedną z takich aplikacji jest znajdujący się w pakiecie KickStart Data Logger, który pozwala na łatwe sterowanie wielokanałowymi przyrządami przeznaczonymi do akwizycji danych – takimi jak nowy model DAQ6510. Aplikacja umożliwia podgląd wyników funkcji pomiarowych w jednym oknie danych oraz eksport danych w użytecznych formatach w celu tworzenia raportów, przekazywania danych innym osobom lub dodatkowych analiz.

KickStart pozwala maksymalnie uprościć rozpoczęcie pracy. Oprogramowanie obsługuje przyrządy połączone z komputerem PC za pośrednictwem interfejsu GPIB, LAN lub USB. Za pomocą prostych gestów myszką użytkownicy mogą uruchamiać aplikacje i gromadzić dane z przyrządów różnego typu, w tym cyfrowych multimetrów, systemów akwizycji danych, zasilaczy i urządzeń SMU. Co więcej, użytkownicy mogą zapoznać się z oprogramowaniem i przygotować do testów jeszcze przed otrzymaniem fizycznego przyrządu. Testy przeznaczone dla różnych przyrządów można łatwo podmienić, gdy urządzenie zostanie już dostarczone.

Oprogramowanie KickStart jest w stanie obsłużyć miliony odczytów z każdego przyrządu, dzięki czemu stanowi praktyczne rozwiązanie służące do długoterminowej rejestracji i wykrywania rzadkich zdarzeń przy użyciu multimetru cyfrowego. KickStart prezentuje dane w postaci tabeli lub w formie graficznej. Użytkownicy mogą ukryć mniej interesujące dane i obserwować statystyki aktualizujące się automatycznie wyłącznie na podstawie danych widocznych w tabeli. Taka funkcja może być użyteczna w przypadku charakteryzacji urządzeń, które osiągnęły stan stabilizacji temperaturowej. Użytkownicy mogą wyświetlać nałożone na siebie wykresy z różnych momentów w historii, aby łatwo zaobserwować anomalie lub trendy długoterminowe.

Podstawowy pakiet KickStart 2.0 zawiera cztery aplikacje, które ułatwiają obsługę urządzeń SMU, multimetrów cyfrowych (DMM), rejestratorów danych i zasilaczy.

Oprogramowanie Keithley KickStart 2.0 Instrument Control Software (KICKSTARTFL-BASE) jest już dostępne. Producent oferuje również 60-dniowe bezpłatne demo. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie produktu.

Jedynym autoryzowanym dystrybutorem firmy Tektronix w Polsce jest firma Tespol Sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, tel.: 71 783 63 60, 22 675 75 42, tespol.com.pl.

O autorze