Teledyne Test Tools (T3) – nowe różnicowe reflektometry TDR

Firma Teledyne LeCroy wprowadziła nową markę produktów Teledyne Test Tools (T3), która obejmuje wiele przyrządów testowych wzbogacających ofertę LeCroy. Produkty T3 wykorzystują i uzupełniają udoskonalaną przez wiele lat technologię oscyloskopów Teledyne LeCroy. Będą również korzystać z tych samych kanałów sprzedaży oraz obsługi użytkownika.

Marka T3 stanowi gotową do użycia platformę dla inżynierów wykonujących testy, projektantów oraz dla placówek edukacyjnych. Pierwszymi produktami wchodzącymi w skład oferty są dwa nowe przenośne, niedrogie, niezawodne oraz bardzo dokładne reflektometry domeny czasu (TDR).

Dwa nowe TDR Teledyne LeCroy – modele T3SP10D (10 GHz) oraz T3SP15D (15 GHz) – oferują klientom atrakcyjne połączenie przenośności, niezawodności i funkcjonalności w przystępnej cenie. Do tej pory przenośne przyrządy były albo znacznie droższymi TDR z górnej półki, lub też przyrządami symetrycznymi o ograniczonej funkcjonalności. Rozwiązanie symetryczne, które charakteryzuje parametry badanego urządzenia na podstawie matematycznego wyliczenia charakterystyki częstotliwościowej i czasowej, nie jest wystarczająco dokładne i nie pomaga określić ani kontrolować impedancji między końcami kanału w dzisiejszych zastosowaniach. Co więcej, współczesne standardy transmisji szeregowej, takie jak USB czy Ethernet, wymagają pomiarów dopasowania impedancji w domenie częstotliwościowej przy użyciu parametrów macierzy S (S11), co wymusza stosowanie nieporęcznego wektorowego analizatora obwodów.

Modele TDR T3SP10D (10 GHz) oraz T3SP15D (15 GHz) pobudzają badane urządzenie za pomocą prawdziwych sygnałów różnicowych oraz sygnału sumacyjnego. Takie unikalne połączenie pozwala projektantom kanałów transmisyjnych wysokiej szybkości, inżynierom wykonującym testy oraz technikom pracującym w terenie precyzyjne zlokalizować nieciągłości impedancji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na czasy narastania sygnału, szerokość impulsu, stałe czasowe, jitter oraz zawartość szumów, prowadząc do pogorszenia całkowitej niezawodności i funkcjonalności systemu.

Przyrządy TDR Teledyne LeCroy mają kilka istotnych zalet, w tym:

  • Dokładność: Korzystając z tych samych standardów kalibracji open short load (OSL), co wektorowe analizatory obwodów, przyrządy TDR Teledyne LeCroy zapewniają dużą dokładność wyznaczenia impedancji.
  • Przenośność: Dzięki małym wymiarom i wadze oraz opcjonalnym wewnętrznym bateriom przyrządy łatwo jest transportować w laboratorium. Ma to zastosowanie podczas pomiarów nieciągłości impedancji w sterownikach silnika, połączeniach Ethernet stosowanych w pojazdach oraz podczas testów kabli. To rozwiązanie okazuje się praktyczne w obszarach motoryzacji, lotnictwie i obronności, ale też w produkcji układów scalonych i w telekomunikacji.
  • Precyzja: Przyrządy pozwalają na precyzyjną identyfikację i diagnozę problemów z integralnością sygnału w połączeniach, liniach transmisyjnych, liniach szeregowych i w kablach.

Przyrządy TRD oferują krótkie czasy narastania 50 ps (T3SP10D) lub 35 ps (T3SP15D), co oznacza rozdzielczość lokalizacji awarii w materiale FR4 równą odpowiednio 4,2 lub 3 mm przy badanych liniach o długości do 40 metrów. Częstotliwość powtarzania TDR dochodząca do 10 MHz dorównuje możliwościom droższych przyrządów tego typu. Nowe przyrządy są ponadto wyposażone w moduł chroniący przed wyładowaniami elektrostatycznymi oparty na wysokiej klasy współosiowych przełącznikach RF, które chronią detektory sygnały wysokiej częstotliwości przed oddziaływaniem wejścia, gdy przyrząd nie jest używany. Jest to cecha ceniona przez użytkowników, potencjalnie pozwalająca wydłużyć żywotność produktu.

Reflektometry TDR T3SP10D oraz T3SP15D z serii Teledyne Test Tools są już dostępne. Dostępne rozszerzenia obejmują wewnętrzną baterię, walizkę do przechowania i podróży, kable dopasowane fazowo, sondy różnicowe, zestawy do kalibracji oraz szkolenia w miejscu wybranym przez użytkownika. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie producenta.

O autorze