[KONKURS] Simulink Student Challenge 2018

MathWorks ogłosił nowy konkurs dla studentów interesujących się pakietem do obliczeń MATLAB/Simulink.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłączni studenci. Publikacje wideo mogą być tworzone także przez zespoły, które delegują jednego przedstawiciela do publikacji oraz ewentualnego przyjęcia nagrody. Do wzięcia udziału nie są uprawnieni pracownicy MathWorks.

Co należy zrobić, aby wygrać 1 z 3 nagród?

 1. Utwórz oryginalny film na YouTube zawierający:
 • krótkie wprowadzenie Twojego problemu lub aplikacji opracowanej przy użyciu produktów Simulink
 • demonstrację sposobu, w jaki wykorzystałeś Simulink do innych produktów firmy MathWorks
 1. Prześlij swój film na YouTube i otaguj „#SimulinkChallenge2018”
 2. Prześlij formularz zgłoszeniowy do 7 grudnia 2018 (do 8 rano czasu wschodniego)

Celem jest uzyskanie jak największej liczby punktów.

Wszystkie wpisy będą oceniane przez inżynierów wsparcia aplikacji firmy MathWorks w skali 100-punktowej przy użyciu następujących kryteriów:

 • Trafność wpisu do tematu konkursu (maksymalnie 30 punktów)
 • Kreatywność i oryginalność wideo (maksymalnie 40 punktów)
 • Poziom zaawansowania wiedzy zademonstrowana w rozwiązaniu wyzwania (maks. 30 punktów)
 • Wpisy do wymiany plików związane z przesyłaniem filmów wideo mogą kwalifikować się do otrzymania punktów premiowych w zależności od poziomu umiejętności inżynierskich pokazanych we wpisie (maksymalnie 5 punktów)

Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować swoje zgłoszenie.

Nagrody dla zwycięzców/ zwycięskich zespołów:

 • I miejsce – 1000 USD
 • II miejsce – 500 USD
 • III miejsce – 250 USD

Jeśli dwa lub więcej filmów spośród najlepszych publikacji otrzyma taki sam wynik, w pierwszej kolejności będzie brany pod uwagę najwyższy wynik w ocenie trafności wpisu do kategorii tematu konkursu, następnie kategoria kreatywności i oryginalności, a jako trzeci wynik wykazanego poziomu zaawansowania wiedzy.
Trzej najlepsi zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem i ogłoszeni na stronie firmy MathWorks.

Ważne daty!

 • 7 grudnia 2018 r. – Termin nadsyłania zgłoszeń
 • 10 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. – Ocena projektów
 • 14 stycznia 2019 r. – Ogłoszenie wyników konkursu

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora.

O autorze