Precyzyjny mostek LCR i analizator impedancji MFIA firmy Zurich Instruments

Wprowadzając na rynek najnowszy mostek LCR i analizator impedancji – model MFIA, firma Zurich Instruments udostępniła klientom zupełnie nowy typ przyrządu. Przyrząd wykorzystuje technologię wzmacniaczy homodynowych firmy Zurich Instruments, pozwalając na uzyskanie dokładności podstawowej pomiaru na poziomie 0,05% i szybszej realizacji pomiaru w poszczególnych punktach charakterystyki (aż do 20 ms na punkt pomiarowy) oraz realizację pomiarów w szerszym zakresie pomiarowym w porównaniu do konwencjonalnych analizatorów impedancji.

Analizator impedancji MFIA jest idealnym przyrządem pomiarowym umożliwiającym pomiary impedancji w zakresie od 1 mΩ do 1 TΩ w zakresie częstotliwości od 1 mHz do 5 MHz.

Oprogramowanie przyrządu o nazwie LabOne, stanowiące interfejs komunikacyjny użytkownika z przyrządem, umożliwia dostęp do dużej liczby opcji, specjalnie zaprojektowanych dla analizy impedancyjnej. Funkcja Compensation-Advisor zapewnia wsparcie dla eliminacji efektów pasożytniczych pomiędzy przyrządem i celką lub sondą pomiarową. Funkcja Confidence-Indicator oblicza poziom wiarygodności pomiarów w oparciu o mierzone parametry oraz ustawia znaczniki dla wartości krytycznych. Opcja Parametric Sweeper pozwala na szybką i prostą automatyzację zadań pomiarowych. Inne funkcje interfejsu takie jak: Plotter (rejestrator), Scope (oscyloskop), Spectrum Analyzer (analizator widma), stanowią niezbędne uzupełnienie tego szerokiego zestawu narzędzi analitycznych.

Wbudowany serwer internetowy eliminuje konieczność instalowania oprogramowania, a jednocześnie zapewnia możliwość sterowania przyrządem z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Dane pomiarowe mogą być w prosty sposób przesyłane do komputera PC. Istnieje również możliwość wykorzystania oprogramowania API (Application Programming Interface) oraz przykładów programowania w takich językach jak LabView, MATLAB, Python, .NET oraz C.

Analizator impedancji MFIA może być wykorzystywany do szerokiego zakresu aplikacji uwzględniających charakteryzację materiałów półprzewodnikowych, komponentów elektronicznych, ogniw słonecznych, pomiarów bioimpedancyjnych oraz pomiarów wykorzystujących układy mikroprzepływowe.

Dystrybutorem produktów firmy Zurich Instruments w Polsce jest firma Tespol Sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, tel.: 71 783 63 60, 22 675 75 42, tespol.com.pl.

O autorze