STMicroelectronics dodaje komunikację bezprzewodową do smart meteringu

STMicroelectronics dodał do swojego układu ST8500 przeznaczonego do inteligentnych systemów pomiarowych moduł komunikacji bezprzewodowej. Dzięki temu układ już teraz szeroko stosowany w systemach smart metering oferuje dwa typy komunikacji – bezprzewodową oraz przez sieć elektroenergetyczną (PLC). Umożliwia to wykorzystanie zalet obu typów komunikacji.

W aplikacjach, w których w sieci występują zbyt duże szumy lub gdy specyfikacja tego wymaga, projektanci mogą szybko zaimplementować komunikację bezprzewodową i PLC. Dodatkowo, możliwość bezprzewodowego przesyłania danych pozwala projektantom na wykorzystanie wysokiej integracji układu ST8500 między innymi w pomiarach wody i gazu, stacjach pogodowych, sterownikach oświetlenia oraz sensorach przemysłowych.

Układ jest już w produkcji. Układ ST8500 ma spełnia wymagania standardów PRIME 1.4 oraz G3-PLC CENELEC B PAN.

Więcej informacji na stronie: https://www.st.com/content/st_com/en/products/interfaces-and-transceivers/power-line-transceivers/st8500.html

O autorze