Nowe mikrokontrolery PIC18 z większą liczbą peryferiów

Microchip wprowadził do oferty nową serię 8-bitowych mikrokontrolerów PIC18-Q43. Układy dysponują szerokim zakresem peryferiów niezależnych od rdzenia (CIP), które umożliwiają sprzętowe wykonywanie zadań. Jest to bardziej efektywne niż wykonywanie ich programowo.

Tak szeroki zakres peryferiów umożliwia projektowanie własnych funkcji pracujących tylko na blokach sprzętowych, bez udziału CPU. Peryferia są połączone ze sobą w sposób zapewniający niemal zerowe opóźnienie przy transferze danych. W bardzo wielu zastosowaniach nie wymagają przy pracy interwencji CPU, co umożliwia stosowanie rdzenia do innych zadań.

W skład peryferiów w serii PIC18-Q43 wchodzą między innymi timery, modulatory PWM, komórki CLC, przetworniki analogowo-cyfrowe z funkcjami obróbki danych (ADCC), a także moduły interfejsów szeregowych i wiele innych. Komórki CLC to komórki logiki programowalnej, dzięki którym można łatwo łączyć wejścia i wyjścia peryferiów.

Mikrokontrolery znajdą zastosowanie w systemach sterowania w czasie rzeczywistym oraz aplikacjach połączonych z siecią. W zakres zastosowań układów wchodzą między innymi aplikacje IoT, sterowanie silnikami, systemy monitoring oraz inteligentnego oświetlenia.

Więcej informacji na stronie producenta, firmy Microchip.

O autorze