Nowe mikrokontrolery PIC18 z większą liczbą peryferiów

Microchip wprowadził do oferty nową serię 8-bitowych mikrokontrolerów PIC18-Q43. Układy dysponują szerokim zakresem peryferiów niezależnych od rdzenia (CIP), które umożliwiają sprzętowe wykonywanie zadań. Jest to bardziej efektywne niż wykonywanie ich programowo. Tak szeroki zakres peryferiów […]