Nowe funkcje i poprawiony interfejs w DesignSpark PCB w wersji 9

RS Components wprowadził do oferty najnowszą wersję nagradzanego, bezpłatnego oprogramowania CAD do projektowania urządzeń elektronicznych – DesignSpark PCB. Nowe funkcje oprogramowania obejmują wykrywanie niezakończonych połączeń, wybór połączenia w obszarach pokrytych miedzią oraz ulepszenia w plikach wierceń Excellon NC.

Oprogramowanie DesignSpark PCB to zestaw bezpłatnych narzędzi do szybkiego tworzenia prototypów płytek drukowanych. Oferuje nieograniczone możliwości w zakresie liczby i wielkości schematów, liczby warstw, węzłów, płytek i połączeń. Dostępna jest także funkcja integracji z bibliotekami części RS i producentów, tworzenie bibliotek niestandardowych oraz możliwość integracji z bezpłatnymi systemami CAD DesignSpark do projektowania urządzeń mechanicznych i elektrycznych. Użytkownicy, mogą importować schematy płytek drukowanych i pliki utworzone w oprogramowaniu DesignSpark PCB do bardziej zaawansowanego oprogramowania DesignSpark PCB Pro.

Wśród nowych funkcji oprogramowania znalazło się raportowanie niezakończonych połączeń, ukazujące wszystkie styki, dla których wygenerowano połączenie, ale go nie ukończono lub nie przypisano. Ponadto projektanci mogą teraz wybierać połączenia znajdujące się w określonym obszarze zamiast wybierać spośród wszystkich połączeń w projekcie.

Inne nowości w oprogramowaniu DesignSpark PCB

Do innych udoskonaleń należą:

  • Symbole zmienione i zapisane w edytorze komponentów są teraz automatycznie aktualizowane w oknach podglądu.
  • Rozmiar okien dialogowych, takich jak okno dodawania komponentu w menedżerze bibliotek, można zmienić tak, aby umożliwić odczytanie pełnych nazw komponentów.
  • Opcja dodawania tekstu pozwala na wybór stylu tekstu i jego wyrównania.
  • Użytkownik może wyjść z trybu testowania krzyżowego zaraz po dokonaniu wyboru.
  • W oknie dialogowym kreślenia dostępne są przyciski ułatwiające wybór wszystkich lub tylko określonych warstw.
  • Nowe kreatory bibliotek zawierają opcje tworzenia i zapisywania nowego elementu biblioteki.
  • Nowy pasek przechodzenia do wybranej pozycji umożliwia wyszukiwanie komponentów według nazwy.

Nowi i dotychczasowi użytkownicy oprogramowania DesignSpark PCB mogą bezpłatnie pobrać wersję 9 ze strony www.designspark.com/pcb — jest ona przeznaczona do użytku prywatnego i komercyjnego. Dostępna jest także pomoc techniczna w postaci samouczków wideo, bibliotek i społeczności inżynierów korzystających z DesignSpark.

O autorze