Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie – zdalne nauczanie na zestawach ZYBO Z7-20

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie (WIZUT) wyposażył swoje laboratoria w kolejne zestawy startowe firmy Digilent z układami FPGA. Ułatwią one kształcenie studentów w trudnym czasie zawieszenia zajęć na uczelniach. WIZUT prowadzi kształcenie na kierunku Informatyka, w ramach którego studenci są zapoznawani między innymi z różnorodnymi platformami sprzętowymi.

W celu podniesienia jakości kształcenia na przedmiotach specjalnościowych Synteza na poziomie systemu oraz Zastosowanie układów konfigurowalnych w czasie zawieszenia tradycyjnych form zajęć WIZUT zdecydował się wypożyczyć studentom starszych roczników specjalnie zakupione do tego celu zestawy Zybo Z7-20, które umożliwią realizację zadań dydaktycznych.

Dzięki możliwości wykorzystania komponentów SoC (ARM + FPGA) możliwe jest wykonanie zadań laboratoryjnych i projektowych. Układy pozwalają na implementację soft-procesorów czy też wybranych algorytmów przetwarzania obrazu lub dźwięku w ujęciu sprzętowo-programowym. Rozbudowa zestawu Zybo Z7-20 o szeroką gamę modułów Pmod umożliwia znaczne poszerzenie funkcjonalności projektów, także tych realizowanych w warunkach domowych.
Po powrocie do tradycyjnych form kształcenia, zakupione moduły obok innych zestawów zawierających układy FPGA firmy Xilinx, zostaną wykorzystane w zajęciach z Techniki Cyfrowej, w których na pierwszym roku studiów bierze udział ponad 200 studentów. W ramach kursu, w okresie zajęć prowadzonych na odległość, studenci zapoznają się z oprogramowaniem narzędziowym i platformami symulacyjnymi jak np. Multisim National Instruments oraz ISE/Vivado Xilinx.

Digilent Kamami

Uzupełnienie bazy sprzętowej to pierwszy krok do zbudowania „biblioteki” układów i podzespołów. Będą one wypożyczane studentom w celu prowadzenia badań i doskonalenia swoich umiejętności nie tylko w sytuacjach kryzysowych.

O autorze