Segger uruchamia program partnerstwa edukacyjnego

Segger ogłosił program partnerstwa edukacyjnego (SEPP), który ma za zadanie połączyć studentów i nauczycieli z firmą. W ramach programu szkoły mogą skorzystać z narzędzi klasy komercyjnej oraz 30-letniego doświadczenia firmy. Ramy współpracy można dopasować do […]

Prywatny serwer Git na komputerze Raspberry Pi

Nieodłącznym elementem programowania w niemal każdej branży jest obsługa systemów kontroli wersji. Jest to oprogramowanie służące do zarządzania wersjami kodu źródłowego, co ma niewątpliwe zalety podczas zarządzania projektem. Dają możliwość wygodnej pracy nad kodem przez […]