Precyzyjne ośmiokanałowe multipleksery analogowe od Diodes Incorporated

Diodes Incorporated wprowadził na rynek multipleksery analogowe PS508 oraz PS509. Układy są wykonane w technologii CMOS i oferują zakres napięcia pracy do 36 V. PS508 oferuje 8 pojedynczych kanałów, natomiast PS509 oferuje cztery kanały różnicowe lub cztery banki po dwa kanały.

Nowe produkty znakomicie radzą sobie zarówno z zasilaniem dodatnim (od 10 do 36 V) oraz dodatnim i ujemnym (od ±5 V do ±18 V). To ostatnie może być zarówno symetryczne (np. VDD = 12 V, VSS = -12 V), jak i niesymetryczne (np. VDD = 12 V, VSS = -5 V).

Wszystkie cyfrowe układy sterowania maja progi przełączania w standardzie TTL i zgodne z logiką TTL i CMOS.

Układy PS508 i PS509 są przeznaczone do systemów akwizycji danych, a także sterowania procesami technologicznymi.

Więcej informacji na stronie Diodes Incoporated: PS508 i PS509

O autorze