Zdalne monitorowanie pacjentów – klucz do lepszej opieki zdrowotnej opartej na przesyłaniu danych

Zdalne monitorowanie pacjentów rewolucjonizuje opiekę zdrowotną. Internet rzeczy (IoT) z czujnikami przeznaczonymi do noszenia na ciele, możliwościami łączności i dużymi zbiorami danych zapewnia skuteczniejsze monitorowanie stanu zdrowia i zapobieganie chorobom. To nowe, oparte na przesyłaniu danych podejście do opieki zdrowotnej, może również obniżyć koszty poprzez ograniczenie osobistych wizyt u lekarza i przyjęć do szpitala. W artykule omówiono niektóre z najnowszych i najbardziej innowacyjnych technologii czujników do noszenia, leżących u podstaw tej transformacji.

Wprowadzenie: czym jest zdalne monitorowanie pacjenta?

Zdalne monitorowanie pacjentów to podejście do opieki medycznej oparte na IoT. Znaczącą rolę odgrywają w nim inteligentne, połączone urządzenia i duże zbiory danych. Bazuje ono na połączonym ekosystemie opieki zdrowotnej, w którym aplikacje, urządzenia i ludzie wchodzą w interakcje i łączą się.

Obecnie urządzenia medyczne w formie noszonych czujników mogą już monitorować stan zdrowia pacjenta w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym. Mogą one gromadzić dane krytyczne w dowolnym miejscu i czasie, niezależnie czy pacjent jest w domu czy w szpitalu. Następnie mogą bezprzewodowo przesyłać istotne dane pracownikom służby zdrowia za pośrednictwem platform działających w chmurze. Wszelkie zmiany parametrów życiowych są natychmiast sygnalizowane, co umożliwia szybszą i precyzyjniej ukierunkowaną interwencję.

Domowe monitorowanie w połączeniu ze zdalną diagnostyką i konsultacjami może zapewnić szybsze, a także skuteczniejsze rozwiązania medyczne. Celem jest skuteczniejsze zapobieganie chorobom i ich leczenie przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby hospitalizacji oraz poprawie komfortu pacjenta.

Rozwój opieki zdrowotnej opartej na IoT

IoT stanowi jeden z głównych czynników napędzających rozwój zdalnego monitorowania pacjentów. Oczekuje się, że tempo tego rozwoju będzie utrzymywać się na poziomie ponad 8,7% rocznie. W najbliższych pięciu latach rynek „IoT w opiece zdrowotnej” ma powiększyć się ponad dwukrotnie, z 72,5 mld USD do ponad 188 mld USD.

Skąd więc bierze się tak duże zapotrzebowanie na zdalne monitorowanie pacjenta?

Po pierwsze, starzenie się społeczeństwa i rosnąca zapadalność na choroby przewlekłe związane z wiekiem stawiają systemy i zasoby opieki zdrowotnej pod bezprecedensową presją. Według WHO liczba osób powyżej 60 roku życia wzrośnie do 2050 roku ponad dwukrotnie, osiągając 2 miliardy. Liczba ta stanowi 22% światowej populacji.

Po drugie, istnieje trend w kierunku modelu opieki zdrowotnej opartego na parametrach. Coraz częściej jakość opieki (czyli to, jak sobie radzą pacjenci), a nie ilość (liczba testów, wizyt lub wykonanych procedur) wpływa na wielkość motywacji finansowej.

W obliczu tych wyzwań coraz więcej podmiotów opieki medycznej zwraca się ku technologii. IoT umożliwia ściślejszą współpracę z pacjentami w celu skuteczniejszego leczenia chorób przewlekłych, głębszego zaangażowania i bardziej otwartej komunikacji.

Dzięki dużym zbiorom danych świadczeniodawcy mogą gromadzić i analizować znacznie większą bazę populacji. Otwiera to nowe pola do badań oraz możliwości leczenia.

Integracja funkcji IoT w urządzeniach medycznych poprawia jakość i skuteczność opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla osób starszych, pacjentów z chorobami przewlekłymi, a także pacjentów wymagających stałego nadzoru. Przyjrzyjmy się teraz bliżej niektórym z tych technologii.

Czujniki do noszenia umożliwiają lepszą opiekę opartą na przesyłaniu danych

Kliniczne zastosowanie technologii urządzeń medycznych do noszenia szybko się rozwija. Coraz częściej firmy technologiczne współpracują ze świadczeniodawcami, pomagając pacjentom i lekarzom w podejmowaniu lepszych decyzji opartych na przesyłaniu danych. Przykładowe zastosowania:

  • Zdalne monitorowanie snu i parametrów życiowych pacjentów obłożnie chorych.
  • Rękawice z czujnikami Bluetooth® które pomagają odzyskać mobilność rąk osobom po udarze, borykającym się z urazami neurologicznymi i mięśniowo-szkieletowymi.
  • Bezbolesne i dokładne monitorowanie poziomu glukozy.
  • Urządzenia do ciągłego monitorowania temperatury (np. pasy piersiowe). Są przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci, pacjentów pooperacyjnych, pacjentów z chorobami nowotworowymi, a także osób starszych.
  • Opaska na głowę lub wkładki douszne – pomiar poziomu dyskomfortu w systemie elektroencefalografii (EEG) użytkownika w celu lepszego radzenia sobie z bólem.
  • Urządzenia do noszenia oparte na sztucznej inteligencji (np. smartwatche), które rozpoznają i normalizują niebezpieczne stany zdrowotne, takie jak bezdech senny.
  • Inteligentne okulary, które pomagają widzieć osobom niewidomym i opisują im sytuacje.

Wspólną cechę większości tych technologii stanowi projekt zdalnej, opartej na samokontroli, domowej opieki nad pacjentem. Technologia czujników odgrywa kluczową rolę w wielu z tych zastosowań.

Czujniki saturacji krwi tlenem

Systemy elektroniczne w sprzęcie medycznym, urządzeniach i sondach opierają się na sygnałach wysyłanych przez czujniki. Umożliwia to dokładne monitorowanie, diagnozowanie i leczenie. Ważne zastosowanie mają czujniki do monitorowania i diagnostyki układu sercowo-naczyniowego. Są to m.in. czujniki fotooptyczne, które mierzą tętno i nasycenie krwi tlenem (SpO2).

Niski poziom tlenu może nadwyrężyć funkcjonowanie komórek, w tym komórek serca i mózgu. Jeśli taki stan pozostanie niewykryty, może narazić pacjenta na ryzyko, szczególnie w ostrych stanach medycznych, takich jak rekonwalescencja pooperacyjna.

Optyczne komponenty SpO2 umożliwiają monitorowanie poziomu natlenienia krwi w sposób ciągły i nieinwazyjny. Niektóre z najnowszych technologii zapewniają wysoką dokładność dzięki ściślejszej tolerancji długości fali czerwonej diody LED do 660 ± 2 nm. Jest to możliwe dzięki emiterom dopasowanym widmowo do współpracy z detektorem.

Elastyczność jest ważną kwestią przy wyborze optycznych czujników SpO2. Na przykład niektóre z najnowszych technologii są wyposażone w emitery z trzema różnymi opcjami długości fali diod podczerwieni: 880 nm, 905 nm i 940 nm. Emitery z dwoma sterownikami obsługują dwie różne długości fal LED (zarówno czerwoną, jak i podczerwoną) bez konieczności zwiększania rozmiarów urządzenia lub zużycia energii.

Wniosek: przyszłość zdalnego monitorowania pacjenta

Tendencja do zdalnego monitorowania pacjentów utrzyma się. Rozpowszechnianie się urządzeń IoT, łączności bezprzewodowej, a także dużych zbiorów danych będzie w dalszym ciągu przesuwać granice opieki medycznej. Skuteczniejsze i dokładniejsze monitorowanie stanu zdrowia sprawi, że opieka zdrowotna będzie coraz bardziej zapobiegawcza, przewidywalna i spersonalizowana. Odegra również znaczącą rolę w poprawie wydajności i obniżeniu kosztów, gdy sektor opieki zdrowotnej znajduje się pod bezprecedensową presją. Zaawansowana technologia czujników jest niedocenionym bohaterem tej transformacji i będzie nadal torować drogę do inteligentniejszej i lepszej opieki nad pacjentami.

Mouser Electronics

Autoryzowany dystrybutor

www.mouser.com

Śledź nas na Twitterze

O autorze