Zmiany w Normie IPC/WHMA-A-620

W życie weszła nowa rewizja normy IPC/WHMA-A-620 o oznaczeniu porządkowym „D”. Jest już dostępna w języku polskim.

Normy IPC to standardy tworzone przez stowarzyszenie o tej samej nazwie (ang. Association Connecting Electronics Industries). Zawierają wymagania m.in. dla projektowania, montażu i naprawy pakietów elektronicznych oraz montażu kabli i wiązek przewodów. Normy są stosowane przez zamawiających i wykonawców na całym świecie dla ułatwienia komunikacji w zakresie oczekiwanej jakości wykonania produktu.

Nowa norma IPC/WHMA-A-A620D PLNorma IPC/WHMA-A-620 o tytule Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów jest jednym z najważniejszych standardów stosowanych we współczesnej produkcji wiązek kablowych. Obejmuje m.in. kryteria w zakresie przygotowania, lutowania i crimpowania przewodu, połączeń IDC, zgrzewania ultradźwiękowego, splotów przewodów, montażu złącza, wtryskiwania/zalewania, pomiaru zestawów kablowych i przewodów, znakowania/etykietowania, połączeń kabli współosiowych i dwuosiowych, zabezpieczania i ekranowania wiązek przewodów, montażu końcowego wyrobu, a także testów elektrycznych i mechanicznych.

Istotne zmiany, które pojawiły się w wymaganiach rewizji D normy IPC/WHMA-A-620 dotyczą m.in.

  1. Stanu Docelowego (ang. Target Condition) – zrezygnowano z kryteriów dla stanu Docelowego. Oznacza to, iż obecnie znajdziemy kryteria dla stanu Dopuszczalnego, Wskaźnika Procesu, Wady, stanów łączonych czy warunków nieokreślonych,
  2. Wprowadzono kryteria dla maksymalnych limitów zanieczyszczeń wsadu lutowniczego,
  3. Uzupełniono wymagania dla zakończeń zagniatanych (crimpowanych) o kryteria w zakresie stosowania osłon termokurczliwych,
  4. Zaktualizowano wytyczne w zakresie połączeń IDC,
  5. Wprowadzono nowe kryteria dla wtryskiwania/zalewania w elastycznych taśmach zasilających,
  6. Zaktualizowano i rozszerzono kryteria dla montażu wyrobu końcowego,
  7. Zrezygnowano z publikacji kryteriów dla połączeń owijanych bez lutowania kierując ewentualnych zainteresowanych do standardu MIL-STD-1130,

Szkolenia z zakresu nowej rewizji normu

Z pozostałymi zmianami w nowej rewizji będzie można zapoznać się w trakcie organizowanego w maju 2021 szkolenia otwartego. Odbędzie się ono w siedzibie firmy RENEX we Włocławku w następujących terminach:

  1. IPC/WHMA-A-620 CIS – Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów – w terminie – 17.05.2021-20.05.2021,
  2. IPC/WHMA-A-620 CIS + praktyka – Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów + zajęcia praktyczne w zakresie tworzenia wiązek przewodów. Termin – 17.05.2021-21.05.2021,

Warto dodać, iż na zajęciach praktycznych z zakresu tworzenia wiązek przewodów uczestnicy mają możliwość pracy z narzędziami i wyposażeniem stosowanym m.in. w branży militarnej i SPACE.

Wydana właśnie przez Stowarzyszenie IPC polska wersja rewizji D została przetłumaczona we współpracy z kadrą RENEX Electronics Education Center. Jest to największe, a także najdłużej działające Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC w Europie Centralno-Wschodniej. Centrum oferuje szkolenia dla elektroników obejmujące pełen zakres normy IPC, a także kursy z zagadnień ochrony antystatycznej. Trenerzy mogą podzielić się prawie 20-letnim doświadczeniem w opracowywaniu standardów IPC i materiałów szkoleniowych oraz prowadzeniem autoryzowanych szkoleń IPC. Warto również nadmienić, iż kadra RENEX EEC wniosła istotny wkład w opracowanie modułu praktycznego w zakresie tworzenia wiązek przewodów w myśl wytycznych normy IPC/WHMA-A-620 zasiadając w komitecie technicznym IPC.

Polski podmiot szczyci się przeszkoleniem ponad 30 tysięcy specjalistów w kraju, a także za granicą. Co szczególnie istotne Centrum posiada uprawnienia do prowadzenia kursów i nadawania uprawnień nawet na poziomie Certyfikowanego Trenera IPC.

O autorze