Grupa RENEX w Warszawskiej Izbie Gospodarczej

Grupa RENEX poinformowała, że została członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Warszawska Izba Gospodarcza jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców powołaną m.in. w celu wspierania innowacyjności, wzmocnienia roli samorządu gospodarczego i współpracy międzynarodowej. Działając od ponad 30 lat Izba propaguje zasady społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie. Przyczynia się także do tworzenia warunków do rozwoju życia gospodarczego.

„Jest mi niezmiernie miło wręczyć certyfikat przynależności Warszawskiej Izby Gospodarczej Firmie RENEX z Włocławka. Firmie, która wyróżnia się na rynku nowych technologii, właśnie zaawansowaną techniką, robotyką, a co najważniejsze (…) firmą, która szkoli zawodowo, przygotowując wiele osób nie tylko w Polsce ale i w Europie”. Komentował Pan Marek Traczyk Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Więcej na www.renex.pl oraz na www.wig.waw.pl

O autorze