Nagroda dla Grupy RENEX w plebiscycie „Przedsiębiorstwo na Medal”

Grupa RENEX otrzymała nagrodę „Przedsiębiorstwo na Medal” w ramach projektu Zakładu Zarządzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

W dniu 14 lipca 2021 roku w auli Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku odbyła się gala Plebiscytu „Przedsiębiorstwo na medal”. W czasie gali wręczono Grupie RENEX tytułową nagrodę. Była to pierwsza edycja projektu, w ramach którego maturzyści oraz komisja konkursowa wyłaniali przedsiębiorstwa godne tego tytułu. Wybrane przedsiębiorstwa cechują się m.in. innowacyjnością oraz społeczną odpowiedzialnością.

Przyznając nagrodę komisja doceniła wkład jaki Grupa RENEX wnosi w upowszechnianie wiedzy specjalistycznej. Dostarcza także wsparcie szkoleniowe szkołom i uczelniom technicznym oraz firmom z branży elektronicznej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Uwzględniono również rolę jaką odgrywa założone przez Grupę Centrum Technologiczno-Szkoleniowe RENEX w opracowywaniu i promocji nowoczesnych technologii w regionie.

Więcej na stronie www.renex.pl

O autorze