Instytut Łączności uruchomił serwis informujący o natężeniu pola elektromagnetycznego

Instytut Łączności – PIB uruchomił portal SI2PEM. System pozwala w prosty sposób sprawdzić jakie natężenie pól elektromagnetycznych wytwarzają instalacje radiokomunikacyjne w Polsce, przede wszystkim należące do operatorów telefonii komórkowej. Na interaktywnej mapie Polski prezentuje wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) z dokładnością do 1 metra kwadratowego.

SI2PEM

System powstał z myślą o wszystkich zainteresowanych – nie tylko obywatelach, ale także prowadzących instalację oraz pracownikach organów ochrony środowiska. Jest odpowiedzią m.in. na pojawiające się głosy o przekraczaniu dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku i niewystarczającej kontroli emisji PEM.

Główny element SI2PEM to rozbudowana baza danych o instalacjach radiowych i wynikach pomiarów pól elektromagnetycznych. Gromadzi informacje o pomiarach prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz dane z rejestrów instalacji i pozwoleń Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Trafiły do niej też informacje od operatorów telekomunikacyjnych na temat istniejących stacji oraz przeprowadzanych na zlecenie operatorów pomiarów PEM. SI2PEM to nie tylko magazyn informacji, ale też potężna maszyna obliczeniowa. Dla wielu obszarów Polski brakuje danych o pomiarach PEM, a te istniejące mają charakter dyskretny. Wartości prezentowane przez system są estymowane, czyli wyliczane przy użyciu algorytmów zdefiniowanych w normach krajowych i międzynarodowych.

SI2PEM jest dostępny pod adresem www.si2pem.gov.pl.

O autorze