a4ESSOR i OCCAR podpisują kontrakty ESSOR New Capabilities (ENC), rozpoczynając nowe projekty telekomunikacyjne koncentrujące się na interoperacyjności sił zbrojnych

a4ESSOR S.A.S (Alliance for ESSOR), międzynarodowa spółka typu joint venture, która opracowuje bezpieczną europejską technologię programowalnych urządzeń radiowych (SDR, Software Defined Radio), podpisało umowę z Europejską Międzyrządową Organizacją Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) w celu realizacji projektu ESSOR New Capabilities (ENC). Inicjatywa ta otrzymała finansowanie z Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) w ramach umowy o dotację nr 044.

Celem ENC jest opracowanie trzech nowych waveformów – ESSOR NBWF, ESSOR 3DWF i ESSOR SATCOM WF. Zwiększą one interoperacyjność europejskich sił zbrojnych. Ponadto w ramach projektu sojusz wzmocni ramy ESSOR w celu zarządzania tymi waveformami przez cały cykl ich życia. Zapewni również ich interoperacyjność w przypadku przeniesienia na krajowe terminale radiowe.

Lino Laganà, prezes i dyrektor generalny a4ESSOR, podkreślił, że nowy kontrakt jest jednym z kluczowych czynników umożliwiających wspólną europejską obronę. Powiedział, że prowadzenie tych nowych projektów finansowanych przez Komisję Europejską i sześć krajów ESSOR, Włochy, Francję, Hiszpanię, Polskę, Niemcy i Finlandię, jest przywilejem i wielką odpowiedzialnością, po udanych pracach nad pierwszym szerokopasmowym waveformem ESSOR i ramami ESSOR.

Nowy projekt stanowi część programu ESSOR. Jego celem jest poprawa interoperacyjności i bezpieczeństwa komunikacji taktycznej lądowej (ESSOR WBWF i ESSOR NBWF), powietrze-ziemia-powietrze (Air-Ground-Air) (ESSOR 3DWF) oraz komunikacji satelitarnej (ESSOR SATCOM WF). Zapewniają zgodność z programowalnymi platformami radiowymi ESSOR i platformami opartymi o Software Communication Architecture (SCA). Stosuje także bardzo ścisłą metodologię kwalifikacji interoperacyjności między wszystkimi radiostacjami, które obsługują te waveformy. Program gwarantuje w ten sposób skuteczną interoperacyjność sił zbrojnych w terenie.

Umowa o udzielenie zamówienia jest następstwem umowy o dotację EDIDP ESSOR. OCCAR podpisało ją w imieniu Komisji Europejskiej, a partnerzy podpisali w lipcu zeszłego roku. Obejmie ona udział nowych przedsiębiorstw z krajów niebędących członkami ESSOR. Są to Telespazio Belgium, spółka zależna od Telespazio (spółki joint venture Leonardo 67% i Thales 33%) oraz Edisoft (Portugalia).

EDIDP, faza przygotowawcza Europejskiego Funduszu Obronnego (EFR), jest programem przemysłowym Unii Europejskiej finansowanym przez Komisję Europejską. Ma na celu wspieranie konkurencyjności i potencjału innowacyjnego europejskiego przemysłu obronnego.

Więcej informacji na stronie https://www.leonardocompany.com/en/home

O autorze