COROBOTICS, GM AUTOMATYKA, BOGMAR BB – Grupa RENEX omawia sfery współpracy z 2021 roku

Grupa RENEX opublikowała materiał wideo omawiający wybrane projekty i sfery współpracy z 2021 roku.

W zrealizowanym w ramach niedawnych Targów Warsaw Industry Week materiale wideo, Grupa RENEX omawia sfery współpracy z firmami BOGMAR BB, COROBOTICS, GM AUTOMATYKA. Jak podkreślają przedstawiciele Grupy wydarzenie było okazją do podsumowania tych projektów i wspólnych działań w 2021 roku.

„Kluczowe znaczenie dla naszej Grupy ma dalszy rozwój naszych marek REECO oraz RENEX Robotics. Z tego względu bardzo cieszyła nas możliwość wspólnego podsumowania współpracy w tych sferach. Projekty w zakresie wdrażania rozwiązań zrobotyzowanych, jakie rozpoczęliśmy z COROBOTICS oraz GM AUTOMATYKA pokazują duży potencjał rozwoju dla dostarczanych przez nas rozwiązań YAMAHA. Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie współpracy z firmami dystrybuującymi poprzez automaty wydające takimi jak BOGMAR BB w zakresie marki REECO, gdzie odnotowujemy niezmienny wzrost zainteresowania produkowanym i dostarczanymi przez nas liniami odzieży i mebli”. – komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

Więcej na www.renex.pl

O autorze