Spojrzenie na najnowsze wyzwania na rynku dystrybucji

Po nieco ponad dwóch latach od początku pandemii COVID-19 sektor komponentów elektronicznych działa w trybie „nowej normalności”. Walczy z takimi problemami, jak nowe warianty COVID-19, wysoki popyt ze strony klientów, a także ograniczona podaż elementów.

Niewątpliwie problemy, takie jak lockdowny związane z chorobą COVID, ekstremalne zjawiska pogodowe i konflikty zbrojne nadal powodują negatywne skutki w skali globalnej. Jednak ogólnie rzecz biorąc podmioty związane z przemysłem poradziły sobie z problemami dzięki elastyczności, zwiększonym inwestycjom i zrozumieniu sytuacji.

A jak sprawy mają się obecnie? Niektóre dziedziny wyglądają prawie tak samo, jak wyglądały na przestrzeni ostatnich kilku lat. W innych jednak nastąpiła znacząca zmiana związana z przystosowywaniem się branży do „nowej normy” i jej przygotowaniami na przyszłość.

Popyt wydłuża czasy realizacji

Popyt jest nadal wyjątkowo wysoki we wszystkich branżach i sektorach. Dlatego czasy realizacji zamówień dla wszystkich kategorii produktów są wydłużone. Niektóre kategorie mają względnie „normalny” poziom popytu. Jeśli jednak chodzi o półprzewodniki, nadal ciężko oczekiwać kompletnych dostaw, m.in. mikrokontrolerów, czujników, układów liniowych, analogowych i dyskretnych, ponieważ w wielu przypadkach czas realizacji może przekraczać 40 tygodni.

Obecnie przyczynami niedoborów produktów są przede wszystkim wysoki popyt i niewystarczające zdolności produkcyjne, a nie problemy związane z łańcuchem dostaw. W trakcie pandemii czasy realizacji były wydłużone zarówno na skutek problemów z łańcuchem dostaw, jak i możliwości produkcyjnych. Teraz oceniłbym, że tylko 20% wydłużonych czasów realizacji wynika z problemów związanych z łańcuchem dostaw, podczas gdy blisko 80% opóźnień wynika z braku zdolności produkcyjnych. Nadal trzeba jednak zwracać uwagę na problemy związane z łańcuchem dostaw, ponieważ pojawiają się one sporadycznie w różnych regionach świata.

Pomimo tego, że utrzymanie stanów magazynowych jest nadal wyzwaniem, firma Digi-Key powiększa swoje zapasy z miesiąca na miesiąc. Marzec 2022 r. był rekordowym miesiącem, a pierwszy kwartał 2022 r. rekordowym kwartałem w całej historii firmy pod względem ilości otrzymanych produktów. Poczyniliśmy więc znaczące postępy w zakresie ciągłego zwiększania zapasów.

Półprzewodnikowy impas

Od kilku lat producenci inwestują w nowe technologie umożliwiające produkcję najnowocześniejszych układów i zwiększanie wielkości produkcji. W ciągu ostatnich kilku lat producenci półprzewodników poczynili znaczne inwestycje, w szczególności w zakłady produkujące 12-calowe wafle półprzewodnikowe. Spodziewamy się więc, że pod koniec tego roku i w 2023 r. dostawy będą wznowione.

W międzyczasie nie odnotowano jednak podobnego poziomu inwestycji w zwiększenie produkcji starszych technologii opartych na 6- lub 8-calowych waflach, pomimo faktu, że nadal istnieje wiele produktów opartych na tych liniach, np. w sektorze motoryzacyjnym i przemysłowym. Niestety tych produktów nie da się łatwo zastąpić, więc prawdopodobnie przez kilka następnych lat w tym obszarze nadal utrzyma się posucha.

Wspieranie projektantów

W naszym obecnym środowisku zachęcamy inżynierów do tworzenia projektów z wykorzystaniem komponentów, które można pozyskać od wielu dostawców. Oczywiście nie wszystkie części są dostępne, ale często istnieje kilka sposobów modyfikacji projektu, aby wykorzystać alternatywne produkty. Posiadanie wykazów materiałów BOM zawierających części dostępne u różnych producentów stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie na wypadek, gdyby zapasy nie były dostępne.

Celem firmy Digi-Key jest maksymalne ułatwienie klientom znalezienia rozwiązań zastępczych, które mogą pasować do ich potrzeb. Gdy klient próbuje zamówić część o określonym numerze katalogowym z naszej witryny i jest ona niedostępna, firma Digi-Key automatycznie proponuje potencjalne części zastępcze z naszej bazy danych liczącej prawie 60 milionów pozycji.

Nasze zespoły ds. sprzedaży i wsparcia technicznego obsługują również wiele zapytań klientów, pomagając inżynierom w znalezieniu części o podobnych parametrach. Pozwala to zastąpić komponenty, których nie ma na stanie magazynowym lub w celu doboru kilku potencjalnych opcji do danego projektu.

W niektórych przypadkach widzimy, że inżynierowie przeprojektowują swoje produkty końcowe w celu zastosowania części, które posiadamy aktualnie w magazynie. Niektórzy rozpoczynają też projektowanie od przeszukiwania witryny Digi-Key pod kątem dostępnych produktów i wykonują projekt w oparciu o stan zapasów.

Monitorowanie dostępności

Dystrybutorzy usług wysokiej jakości, tacy jak firma Digi-Key, bacznie monitorują stany magazynowe posiadanych produktów. Wiedzą też który dostawca zazwyczaj dostarcza towar dotrzymując określonych czasów realizacji. Zachęcamy klientów do utrzymywania bliskich relacji z partnerami dystrybucyjnymi i egzekwowania od nich potrzebnych informacji. Powinni oni być w stanie przedstawić informacje na temat tego, którzy dostawcy zazwyczaj dotrzymują swoich zobowiązań w zakresie czasu realizacji.

Inna bardzo przydatna rada, którą chciałbym się podzielić: sprawdzajmy, którzy producenci są zintegrowani „pionowo”. Krótko mówiąc mają nad wszystkim kontrolę. Producenci zintegrowani pionowo często mniej polegają na materiałach zlecanych do wykonania na zewnątrz, co oznacza, że prawdopodobnie mają większą kontrolę nad czasem realizacji i wielkością produkcji.

Rozwiązania cyfrowe usprawniają zaopatrzenie

Ponieważ obecnie sytuacja zmienia się bardzo szybko, niezwykle ważne jest wykorzystanie rozwiązań cyfrowych, które mogą dostarczać informacji w czasie rzeczywistym. Firma Digi-Key oferuje trzy główne rozwiązania cyfrowe: pliki EDI, interfejsy API i katalogi punchout; które zostały zaprojektowane tak, by zapewnić cyfrowe połączenie między systemem firmy Digi-Key a organizacją. Umożliwia to m.in. łatwiejsze uzyskiwanie wycen, szczegółowe zamówienia zakupu, wyszukiwanie, sprawdzanie cen i dostępności.

Najprostszym sposobem na rozpoczęcie pracy z rozwiązaniami cyfrowymi jest skonfigurowanie procesu tworzenia wycen. Sam proces zapewnia istotne oszczędności czasu dla osób zajmujących się tą kwestią. Ustanowienie procesu tworzenia wycen obrazuje również potencjał i szybkość rozwiązań cyfrowych.

Rozwiązania te zostały zaprojektowane tak, aby pomóc naszym klientom pracować mądrzej, a nie ciężej.

Kluczem jest komunikacja

W naszej branży i przy dzisiejszym rynku nie ma czegoś takiego jak nadmierna komunikacja. W razie potrzeby po prostu bierzemy telefon w dłoń, kontaktujemy się z poszczególnymi kontrahentami i dbamy o płynność realizacji zamówień.

Atutem zespołu firmy Digi-Key jest utrzymywanie bliskiego kontaktu ze współpracującymi dostawcami, co pozwala na zapewnianie im kompleksowych informacji o produktach o najwyższym popycie. W niektórych przypadkach, aby zapewnić sobie odpowiedni przepływ towarów, już teraz składamy zamówienia z realizacją na drugą połowę 2023 roku.

Dbamy nie tylko o bliski kontakt z ludźmi, ale również inwestujemy w technologie, które pozwalają automatyzować i digitalizować współpracę z dostawcami. Przykładem takiej technologii mogą być powiadomienia o terminie wysyłki (ASN), czyli zautomatyzowane, przesyłane w czasie rzeczywistym, aktualizacje systemu Digi-Key o tym, kiedy produkt będzie wysyłany. Dzięki nim nasi klienci dysponują najbardziej aktualnymi informacjami od naszych dostawców.

O autorze