LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
IoT

Wyniki czwartej, globalnej ankiety IoT, przeprowadzonej przez firmę Farnell

Farnell ogłosił dziś rezultaty czwartej, dorocznej, międzynarodowej ankiety IoT, które wskazują na silny wzrost liczby rozwiązań Internetu Rzeczy w wielu sektorach rynku. Ankieta pozwoliła pozyskać nową wiedzę na temat kluczowych rynków, a także możliwości i wyzwań, przed jakimi stają inżynierowie i integratorzy systemów, pracujący na co dzień w sektorze IoT.

W tym roku zaobserwowano znaczącą zmianę stosunku respondentów względem wdrażania sztucznej inteligencji. Inżynierowie lepiej się orientują i są znacznie bardziej chętni do integrowania metod AI. Badanie pokazało też rosnący trend nawiązywania współpracy partnerskiej by przyspieszyć dostarczanie nowych rozwiązań IoT. Potwierdziło kontynuację trendu rozwijania się technik związanych z przemysłem 4.0. Dowiodło także, jak ważny jest wybór najlepszej platformy komunikacyjnej na wczesnym etapie procesu projektowania.

Wyniki ankiety potwierdziły, że o ile liczba wdrożeń IoT wciąż silnie rośnie, to nie ma najbardziej dominującego typu aplikacji. W poszczególnych branżach przyjmowanie IoT odbywa się na inne sposoby, choć w statystycznie podobnym tempie.

Globalna ankieta na temat IoT daje szansę projektantom i integratorom systemów, by podzielić się swoimi doświadczeniami. Pozwala zidentyfikować rynki, w których warto zacząć implementować te technologie. Badanie zaprojektowano tak, by poznać stan branży w takiej postaci, w jakiej jest aktualnie postrzegana, tj. w czasach gdy firmy i konsumenci coraz częściej przechodzą na rozwiązania oparte o IoT.

Globalną ankietę IoT przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2022 roku. Wzięło w niej udział 2263 kwalifikujących się respondentów. Ich odpowiedzi następnie zostały przeanalizowane by lepiej zrozumieć technologie, wyzwania i szanse, przed jakimi stają projektanci i integratorzy rozwiązań IoT.

Klienci mogą zapoznać się z pełnymi wynikami ankiety na stronie Farnell.