Wyniki czwartej, globalnej ankiety IoT, przeprowadzonej przez firmę Farnell

Farnell ogłosił dziś rezultaty czwartej, dorocznej, międzynarodowej ankiety IoT, które wskazują na silny wzrost liczby rozwiązań Internetu Rzeczy w wielu sektorach rynku. Ankieta pozwoliła pozyskać nową wiedzę na temat kluczowych rynków, a także możliwości i wyzwań, przed jakimi stają inżynierowie i integratorzy systemów, pracujący na co dzień w sektorze IoT.

W tym roku zaobserwowano znaczącą zmianę stosunku respondentów względem wdrażania sztucznej inteligencji. Inżynierowie lepiej się orientują i są znacznie bardziej chętni do integrowania metod AI. Badanie pokazało też rosnący trend nawiązywania współpracy partnerskiej by przyspieszyć dostarczanie nowych rozwiązań IoT. Potwierdziło kontynuację trendu rozwijania się technik związanych z przemysłem 4.0. Dowiodło także, jak ważny jest wybór najlepszej platformy komunikacyjnej na wczesnym etapie procesu projektowania.

Wyniki ankiety potwierdziły, że o ile liczba wdrożeń IoT wciąż silnie rośnie, to nie ma najbardziej dominującego typu aplikacji. W poszczególnych branżach przyjmowanie IoT odbywa się na inne sposoby, choć w statystycznie podobnym tempie.

Globalna ankieta na temat IoT daje szansę projektantom i integratorom systemów, by podzielić się swoimi doświadczeniami. Pozwala zidentyfikować rynki, w których warto zacząć implementować te technologie. Badanie zaprojektowano tak, by poznać stan branży w takiej postaci, w jakiej jest aktualnie postrzegana, tj. w czasach gdy firmy i konsumenci coraz częściej przechodzą na rozwiązania oparte o IoT.

Globalną ankietę IoT przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2022 roku. Wzięło w niej udział 2263 kwalifikujących się respondentów. Ich odpowiedzi następnie zostały przeanalizowane by lepiej zrozumieć technologie, wyzwania i szanse, przed jakimi stają projektanci i integratorzy rozwiązań IoT.

Klienci mogą zapoznać się z pełnymi wynikami ankiety na stronie Farnell.

O autorze