Grupa RENEX rozwija współpracę ZSE we Włocławku

Grupa RENEX oraz Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku zacieśniły wieloletnią współpracę. W ramach kolejnego etapu, Grupa RENEX przekazała Zespołowi Szkół Elektrycznych we Włocławku materiały i pomoce dydaktyczne, które posłużą wyposażeniu pracowni elektronicznych. Wparcie objęło sprzęt niezbędny przy pracach serwisowych i produkcyjnych przy zaawansowanej elektronice, w tym mikroskop cyfrowy, stację typu hot-air, pochłaniacz oparów, narzędzia ręczne i materiały zużywalne.

Dzięki nawiązanej współpracy wyposażono m.in.  pracownię montażu elektronicznego w Zespole Szkół Elektrycznych. Jak podkreślają opiekunowie, kluczowym jest kwestia przygotowywania przestrzeni tak, by w jak największym stopniu odzwierciedlała warunki i standardy w nowoczesnych zakładach serwisowych i produkcyjnych. Pozwala to uczniom kończącym szkołę lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Współpraca z Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku wpisuje się w dwie kluczowe sfery działania Grupy RENEX: dostarczania wsparcia dla szeroko rozumianej branży elektronicznej oraz dostarczania wparcia dla społeczności lokalnej.

Więcej na www.renex.pl

O autorze