AGH i RENEX podsumowują współpracę

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Grupa RENEX podsumowały trzy zrealizowane projekty wyposażenia pracowni naukowych i dydaktycznych. W ramach niedawnych działań inwestycyjnych wydział i funkcjonujące w jego ramach jednostki zrealizowały projekty wyposażenia trzech pracowni naukowych i dydaktycznych, w celu ich pełnego zmodernizowania i przystosowania do współczesnych standardów.

Jak podkreślają przedstawiciele uczelni kluczowym aspektem pierwszego ze zrealizowanych projektów było przygotowanie przestrzeni umożliwiającej gromadzenie w jednym miejscu najbardziej zaawansowanej aparatury. Pozwala to odtworzyć w warunkach laboratoryjnych nowoczesne standardy przemysłowe i mieć możliwość prototypowania nowych rozwiązań dla przemysłu, prowadzenia badań diagnostycznych, opracowywania nowych architektur i rozwiązań do realizacji zadań pomiarów i sterowania. W rezultacie powstało Interdyscyplinarne Laboratorium Badawcze stanowiące przestrzeń, gdzie pracownicy naukowi oraz doktoranci mają dostęp do nowoczesnej infrastruktury oraz mają możliwość współpracy i wymiany doświadczeń.

Celem drugiego projektu było wyposażenie laboratorium przeznaczonego dla kół naukowych. W laboratorium tym, członkowie kół, dyplomanci studiów inżynierskich i magisterskich mogą realizować swoje pomysły i projekty m.in. z zakresu zaawansowanej robotyki.

Trzeci projekt pozwolił na stworzenie nowoczesnego laboratorium energoelektroniki pozwalającego studentom na weryfikowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, zdobywanie doświadczenia w obsłudze aparatury pomiarowej oraz naukę tego jak uruchamiać, testować oraz analizować rzeczywiste układy elektroniczne także w zakresie aplikacji układów sterowania.

W toku omówionych wyżej projektów Grupa RENEX dostarczyła stanowiska pracy oparte o modułowy system Antystatycznych Mebli REECO. Rozwiązanie to wpisało się w ściśle określone wymogi tworzonych nowoczesnych pracowni. Pozwala bowiem nie tylko na przygotowanie ergonomicznych stanowisk pracy, ale również na ich łatwą rekonfigurację w przyszłości, spełniając przy tym wymogi dużej nośności i pełnej ochrony ESD.

O autorze