Pierwsza sprzedaż flagowych urządzeń YAMAHA SMT YRM20 w Wielkiej Brytanii

Podsumowując rok 2022, Grupa RENEX informuje o kluczowych wydarzeniach w działaniach YAMAHA SMT w skali Europy i świata. W połowie roku rozpoczęto proces zaimplementowania 15 urządzeń do montażu powierzchniowego YRM20 w firmie Pektron w Derby w Wielkiej Brytanii.

Firma Pektron z siedzibą w Derby, specjalizuje się w usługach projektowych i produkcyjnych. W wyniku umowy doszło do pierwszych instalacji zaawansowanych urządzeń YRM20 w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie było to jedno z największych dotychczasowych zamówień na nowy flagowy system montażu komponentów firmy YAMAHA. 

Nowe urządzenia modernizują pięć linii montażu powierzchniowego w centrum operacyjnym firmy Pektron, zwiększając całkowitą wydajność produkcji i rozszerzając jej możliwości na najnowsze typy komponentów. Projekt rozszerza wieloletnią współpracę pomiędzy firmami. Dotychczas Pektron, wykorzystywał w swoich przestrzeniach produkcyjnych flotę urządzeń YAMAHA Sigma G5 i G5s. 

Maszyna YRM20 firmy Yamaha jest dostępna w konfiguracjach 1-belkowej i 2-belkowej. Opcjonalne głowice układające obejmują głowicę obrotową RM ogólnego zastosowania, która zwiększa wydajność procesu, obsługując komponenty o rozmiarach od 0201 aż do 12 mm x 12 mm. W połączeniu z nowym szybkim podajnikiem, głowica ta umieszcza komponenty z prędkością do 115 000 elementów na godzinę (cph). Dalsze zaawansowane funkcje obejmują kamery rozpoznające komponenty z elastycznymi trybami obrazowania oraz dysze o niskim współczynniku uderzenia. Te ostatnie umożliwiają montaż ultra małych komponentów w wąskich przestrzeniach. 

Więcej na www.renex.pl

O autorze