LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Polska droga do Doliny Krzemowej – warsztaty Intel-Łukasiewicz

Towards the development of Microelectronics and Photonics in Poland – pod tym hasłem odbyły się dwudniowe warsztaty Łukasiewicza z firmą Intel. Zainicjowały one współpracę najważniejszych graczy na rynku półprzewodników: amerykańskiego giganta, krajowych instytutów badawczo-rozwojowych i renomowanych polskich uczelni. Spotkanie przejdzie do historii jako pierwszy krok na drodze do pełnego wykorzystania rodzimego potencjału w zakresie mikroelektroniki.

Zorganizowana przez Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki konferencja była świetną okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami i przedstawicielami biznesu z różnych zakątków świata. Biznes nie daje pieniędzy, jeśli nie wierzy w zwrot z inwestycji. Dlatego rozwijając nowe projekty chcemy usłyszeć od biznesu czy są one warte inwestycji czy nie – powiedział Andrzej Dybczyński, prezes Łukasiewicza, otwierając spotkanie. Łukasiewicz musi wyjść na arenę międzynarodową. Albo będziemy w stanie zapewnić jakość na światowym poziomie, albo przestaniemy się liczyć – dodał.

Badacze szukali także odpowiedzi na pytanie o przyszłość mikroelektroniki, w tym półprzewodników o szerokiej przerwie energetycznej wykorzystujących azotek galu (GaN) i sensorów krzemowych. Szczegółowe możliwości rozwoju, w tym zakresie i wyzwania, jakie stoją dziś przed nanotechnologią omówili Anna Szerling z Łukasiewicz – IMiF i Han Wui Then z Intel Corp.

Kierunek: Europa

Strategia Intela na najbliższą przyszłość zakłada znaczące inwestycje na kontynencie europejskim. Intel prowadzi działalność niemal w każdej części świata. Ogłoszone ostatnio plany dotyczące budowy nowych zakładów produkcyjnych w Niemczech i Polsce, a także w stanie Ohio obrazują dążenie naszego dyrektora generalnego, Pata Gelsingera, do przywrócenia równowagi w globalnym łańcuchu dostaw i zwiększenia udziału produkcji półprzewodników, zarówno w USA, jak i w Europie – podkreślił Robert Chau, z firmy Intel.

W ciągu najbliższej dekady firma zamierza stworzyć w Europie szereg obiektów zapewniających pełną obsługę procesu: od badań i rozwoju (B+R), przez produkcję, aż po najnowocześniejsze technologie pakowania. Przedsięwzięcie to obejmuje rozbudowę fabryki w Niemczech, utworzenie nowego centrum badawczo-rozwojowego i projektowego we Francji oraz inwestycje w Irlandii, Włoszech, Polsce i Hiszpanii.

Duże inwestycje Intela w Polsce z pewnością wytworzą sieć podwykonawców, a następnie rozwiną cały system pod względem technologii i doświadczenia zawodowego – powiedział, prowadzący konferencję Piotr Cywiński z Łukasiewicz – IMiF.

Pod Wrocławiem Intel planuje budowę nowoczesnego zakładu, w którym będą montowane i testowane półprzewodniki. Obiekt o wartości niemal 5 miliardów dolarów ma stać się katalizatorem inwestycji nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.

W drodze do wspólnego celu

Technologiczną pozycję Europy ma ugruntować przyjęte we wrześniu 2023 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ustanowienia ram dotyczących środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników. W dokumencie przewidziano ponad 43 miliardy euro na inwestycje oraz określono środki pozwalające przewidywać ewentualne zakłócenia łańcuchów dostaw i przygotować się na nie.

Warsztaty Intel- Łukasiewicz uwypukliły niewykorzystany potencjał polskiego sektora mikroelektroniki. Nasze rodzime uczelnie i ośrodki badawcze mają wiele do zaoferowania pod kątem talentów, wiedzy i innowacji. Zasoby te umożliwiają stworzenie zaawansowanego technologicznie przemysłu, opartego na mikroelektronice. Aby tak się stało, niezbędne jest zwiększenie inwestycji i wymiana doświadczeń z globalnymi partnerami.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Łukasiewicza: prezes Andrzej Dybczyński, wiceprezes ds. współpracy międzynarodowej Marcin Kraska i wiceprezes ds. badawczych Remigiusz Kopoczek, Piotr Guzdek, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki, oraz delegaci Łukasiewicz – Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, Łukasiewicz – Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii i Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki, a także reprezentanci zagranicznych sieci badawczych, najważniejszych polskich uczelni oraz reprezentanci biznesu z polskiego sektora mikroelektroniki. Tak różnorodne grono umożliwiło wymianę doświadczeń z wielu perspektyw, a tym samym dało szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dziś branża. Uczestnicy zgodzili się co do potrzeby współpracy i odpowiedzialnego rozlokowania środków z wrześniowego Rozporządzenia Komisji Europejskiej.