LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

PIT-RADWAR rozpoczyna realizację projektu ARTURO

Europejska Agencja Obrony (EDA) rozpoczęła realizację dwóch strategicznych projektów badawczych w dziedzinie obronności – ARTURO i ECOBALLIFE, w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) 2021. PIT-RADWAR S.A. należy do konsorcjum realizującego projekt ARTURO.

EDF zachęca do współpracy i wspiera konkurencyjność europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego. Jego celem jest zapewnienie wsparcia finansowego na badania w dziedzinie obronności i budowania potencjału. Zgodnie z Regulaminem EDF i po podpisaniu Umowy Wkładu Komisji Europejskiej (Contribution Agreement by the European Commission), EDA pośrednio zarządza projektami.

W ramach ARTURO realizowany jest projekt „Zaawansowana technologia radarowa w Europie”. Skupia najnowocześniejsze technologie, koncepcje i trendy w dziedzinie technologii radarowej, odpowiadając na przyszłe potrzeby operacyjne europejskich sił zbrojnych.

ARTURO prowadzony jest przez konsorcjum, na czele którego stoi Leonardo (Włochy). W jego skład wchodzi 25 uczestników z 11 państw. Projekt o wartości 20 mln euro rozpoczął się 4 i 5 października 2023 r. w Rzymie i zakończy się za 36 miesięcy.