LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Wyniki finansowe Analog Devices za czwarty kwartał i rok podatkowy 2023

Analog Devices opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz cały rok podatkowy 2023, który skończył się 28 października 2023.

Za czwarty kwartał przychód Analog Devices wyniósł 2,7 mld USD. Warta zauważenia jest kontynuacja trendu dwucyfrowego wzrostu rok do roku w sektorze automotive. Jeśli chodzi o bilans całoroczny, to przychód wynosi 12,3 mld USD, a rekordowym wzrostem cechują się sektory Przemysł i Automotive. Rachunek przepływów pieniężnych wyniósł 4,8 mld USD, a wolne przepływy pieniężne 3,6 mld USD. Analog Devices zwróciło akcjonariuszom ponad 4,6 mld USD, w tym 3,0 mld za wykup akcji i 1,7 mld w formie dywidendy.

„Jeśli chodzi o czwarty kwartał, to Analog Devices wykazało przychód powyżej średniej prognozy i to pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej. Natomiast rok podatkowy 2023 był trzecim z rzędu rokiem o rekordowych przychodach, przede wszystkim ze względu na siłę sektorów przemysłowego i motoryzacyjnego”. – twierdzi Vincent Roche, CEO i prezes Analog Devices.