Polska Grupa Zbrojeniowa poszerza współpracę z Politechniką Warszawską

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. podpisała list intencyjny o współpracy z Politechniką Warszawską. Dotyczy on realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Podpisany dokument rozszerza współpracę zainaugurowaną w 2016 roku. W ramach aktualnego dokumentu strony wyrażają wolę kontynuacji współpracy na rzecz rozwoju technologicznego poprzez realizację łączonych projektów badawczo-rozwojowych, m.in. w obszarach technologii komunikacyjnych, sensorów, sztucznej inteligencji, lotnictwa, kosmonautyki, systemów bezzałogowych oraz techniki rakietowej.

– Polska Grupa Zbrojeniowa od lat współpracuje ze wszystkimi liczącymi się instytucjami akademickimi w kraju, w tym również z Politechniką Warszawską. Uczelnią, która kształci wybitnych polskich inżynierów i naukowców. Wielu jej absolwentów już dziś pracuje w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ. Jesteśmy zadowoleni, że nasza dotychczasowa owocna współpraca zostanie rozszerzona o nowe obszary związane przede wszystkim z cybertechnologią i sztuczną inteligencją, które stanowią przyszłość pola walki – powiedział Jakub Roszkowski, członek zarządu PGZ S.A.

– W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 20 zespołów naukowych pracujących nad rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Ten potencjał jest doskonale widoczny podczas takich wydarzeń jak targi przemysłu obronnego MSPO, na których jesteśmy jedyną widoczną cywilną polską uczelnią. Naszym celem nie są jednak same badania, lecz ich aplikacja w technologiach partnerów. Właśnie takim wdrożeniom poświęcone były dzisiejsze warsztaty, podczas których wspólnie ze spółkami z PGZ planowaliśmy nowe przedsięwzięcia B+R – powiedział prof. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Oprócz podpisania listu intencyjnego, na terenie uczelni zorganizowano również warsztaty z udziałem przedstawicieli Politechniki Warszawskiej oraz spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ich tematyką były nowoczesne projekty badawczo-rozwojowe z obszarów objętych współpracą. Dzięki nowej formule współpracy tego typu inicjatyw będzie w najbliższym czasie znacznie więcej.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze