Creotech Instruments rozwija polską konstelację satelitów MikroGlob

Firma Creotech Instruments poinformowała, że wyniki Studium Wykonalności Przemysłowej dla projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi zostały oficjalnie przekazane Agencji Uzbrojenia. W komunikacie polskiej spółki z branży kosmicznej czytamy, że projekt realizowany był przez konsorcjum, którego liderem był Emitent, zaś członkiem Airbus Defence and Space. Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 6,5 mln zł brutto.

Firma dodała, że projekt został przeprowadzony zgodnie z założeniami umowy i obejmował fazy 0-A programu satelitarnego zgodnie z metodologią ECSS (European Collaboration for Space Standarization). Przypomnijmy, że umowa na zrealizowanie studium wykonalności opisywanego projektu została podpisana w maju br. Miało to na celu zdefiniowanie architektury systemu.

System Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob ma składać się z dwóch podstawowych komponentów: kosmicznego i naziemnego (Centrum Zarządzania Misją, Ładunkiem i system komunikacji). Segment orbitalny złożony byłby z czterech satelitów optoelektronicznych (działających w trybach PAN, R, G, B, NIR), a w planach byłoby także rozszerzenie tej części o urządzenie SAR i naukowo/środowiskowego satelity.

Uruchomienie Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi – MikroGlob ma na celu zapewnienie autonomicznej zdolności do dostarczania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych dla użytkowników związanych z sektorem bezpieczeństwa i obronności państwa (MON, MSWiA), a także z administracją publiczną. Parametry jakościowe i ilościowe pozyskiwanych danych szczególnie w zakresie rozdzielczości przestrzennej, spektralnej i czasowej będą stanowić uzupełnienie zobrazowań pochodzących z zasobów programu Copernicus.

Źródło: Space24.pl

O autorze