Historyczny kontrakt PKP Intercity i NEWAG na zakup 63 nowych lokomotyw wielosystemowych

Dziś PKP Intercity podpisało umowę z nowosądecką firmą NEWAG na zakup 63 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych z opcją zamówienia kolejnych 32 i świadczeniem 5-letniej usługi utrzymania. To pierwsze w historii, zarówno przewoźnika, jak i producenta tak duże zamówienie jednej serii pojazdów. Wartość umowy to blisko 2,3 mld złotych brutto.

W połowie 2021 roku PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na dostawę 63 elektrycznych lokomotyw elektrycznych z opcją na 32 pojazdy wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania. W połowie listopada ubiegłego roku przewoźnik dokonał otwarcia ofert. Jedynym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu była firma NEWAG, a przedstawiona oferta mieściła się w zakładanej przez PKP Intercity kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Po dokonaniu oceny oferty względem przyjętych kryteriów, do których należały m.in. cena jednostkowa dostawy pojazdu czy stawka za świadczenie usług utrzymania, a także dopełnieniu wszystkich wymaganych czynności, nastąpiło podpisanie umowy.

„Po raz pierwszy w historii naszej Spółki podpisujemy umowę na zamówienie tak dużej liczby pojazdów trakcyjnych jednej serii. Dzięki temu realizujemy kolejny punkt przyjętej strategii taborowej, która zakłada, że do 2030 roku wszystkie lokomotywy w naszym parku taborowym będą poruszały się z prędkością 160-200 km/h, co pozwoli nam zapewnić szybkie przejazdy po Polsce” – mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.

„Zamówienie tak dużej liczby pojazdów jednej serii pozwoli nam w przyszłości łatwiej je utrzymywać oraz serwisować. Zgodnie z umową, usługę utrzymania producent będzie pełnił przez 5 lat lub do wykonania pierwszej naprawy poziomu 4 włącznie, ponadto w okresie świadczenia usług utrzymania przez producenta w proces ten będą zaangażowani pracownicy PKP Intercity celem zdobycia niezbędnych doświadczeń i umiejętności, które będą wykorzystywane w przyszłości przy wykonywaniu usług utrzymania samodzielnie” – dodaje Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity.

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnym napięciu: 3 kV DC, 15 kV AC, 25 kV AC. Prędkość maksymalna pojazdów ma wynosić nie mniej niż 200 km/h. Producent musi uzyskać dopuszczenie pojazdów do eksploatacji w sześciu krajach, tj. w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w system ETCS poziomu drugiego.

Umowa przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia przez PKP Intercity dodatkowych 32 lokomotyw tej serii. Wówczas wartość zamówienia wzrosłaby do prawie 3,5 mld zł brutto. Czas dostawy dodatkowych pojazdów pozostaje taki sam jak w pierwotnym zamówieniu.

Źródło informacji: NEWAG, PAP

O autorze