Grupa Greenvolt wygrywa na polskiej aukcji wydajności z portfelem BESS o mocy 1,2 GW

Największym zwycięzcą aukcji mocy w Polsce, która odbyła się w grudniu 2023 r., była Grupa Greenvolt, zdobywając ponad 70% całkowitej mocy przyznanej technologii BESS (Battery Energy Storage System).

Dzięki tej aukcji Grupa Greenvolt zabezpieczyła przyszłe przychody w wysokości około 1,8 miliarda euro ze swojego portfela o mocy 1,4 GW składającego się z sześciu projektów dotyczących magazynowania baterii. Te zabezpieczone przychody są gwarantowane poprzez 17-letnią długoterminową umowę dotyczącą płatności za moc. Oprócz w pełni zabezpieczonych przychodów z rynku mocy, projekty będą miały elastyczność umożliwiającą świadczenie dodatkowych usług związanych z siecią i korzystanie z możliwości arbitrażu rynkowego, zwiększając rentowność i wartość inwestycji BESS.

Grupa Greenvolt, poprzez spółkę zależną Greenvolt Power, została głównym zwycięzcą aukcji polskiej mocy, która odbyła się w grudniu 2023 r. Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki spółce przyznano 1,2 GW mocy na sześć własnych projektów BESS, co stanowi ponad 70% łącznej mocy przyznanej tej technologii. W aukcji zorganizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE), operatora sieci przesyłowej w Polsce, spółka Greenvolt Power wzięła udział z sześcioma niezależnymi projektami magazynowania energii o łącznej mocy 1,4 GW, osiągając 1,2 GW przyznanych długoterminowych opłat za moc. Projekty te reprezentują największy portfel BESS, jaki kiedykolwiek przeszedł aukcję w Polsce.

W ramach tych umów Grupa Greenvolt będzie działać jako rezerwa mocy dla polskiego systemu sieciowego w okresach, w których nie jest zapewniona minimalna przepustowość systemu. Usługa ta będzie wynagradzana według stałej (indeksowanej CPI) ceny wynoszącej 244,90 zł/kW rocznie przez cały 17-letni okres obowiązywania umowy.

Oprócz promowania projektów wiatrowych, słonecznych i BESS na skalę użytkową w 15 krajach, Grupa Greenvolt działa również w ważnych segmentach generacji rozproszonej i produkcji energii ze zrównoważonej biomasy.

Źródło informacji: Greenvolt Power

O autorze