LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

PGE Energia Ciepła opracowała cyfrowy model sieci ciepłowniczej w Zgierzu

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, stworzyła pierwszy cyfrowy model sieci ciepłowniczej w Zgierzu. To pierwszy model sieci ciepłowniczej opracowany przez Departament Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła. Docelowo mają tam powstać cyfrowe modele wszystkich sieci ciepłowniczych należących do spółki.

Cyfrowy model zgierskiej sieci ciepłowniczej jest modelem cieplno-hydraulicznym, integrującym dane topologiczne i geoprzestrzenne oraz istotne parametry techniczne sieci ciepłowniczych. Dzięki temu model staje się podstawą do wykonywania kompleksowych obliczeń hydraulicznych i cieplnych, a także sprawnego zarządzania danymi – wyjaśnia Rafał Nowakowski, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła.

Stworzenie modeli sieci ciepłowniczych PGE Energia Ciepła pozwoli przygotować systemy do dekarbonizacji ciepłownictwa, zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2050 roku.

Model sieci ciepłowniczej w Zgierzu umożliwia przeprowadzenie zaawansowanych analiz technicznych pracy sieci, aby ograniczać koszty eksploatacyjne i utrzymaniowe – m.in. poprzez redukcję strat ciepła i energii pompowania, obniżenie zużycia energii w źródłach ciepła, wykrywanie i identyfikację anomalii w pracy sieci, zmniejszenie awaryjności elementów sieci, ograniczenie ubytków wody sieciowej oraz dotrzymanie bądź polepszenie parametrów ciepła w węzłach cieplnych.

Cyfrowy model sieci w Zgierzu umożliwia również wykonanie wielowariantowych analiz technicznych rozważanych modyfikacji sieci ciepłowniczej, aby ocenić efektywność zamierzeń modernizacyjnych i inwestycyjnych. Pozwala na kompleksowe sprawdzenie efektów zmian sieci ciepłowniczej zanim będą one faktycznie wprowadzone. Można analizować zmiany topologii sieci, modernizację przewodów oraz armatury zaporowej i regulacyjnej, rozbudowę lub dzielenie sieci. Pozwala też na analizę istotnych zmian parametrów pracy sieci – w tym np. pracę sieci niskotemperaturowej, podłączanie do sieci nowych nisko i zeroemisyjnych źródeł ciepła (w tym OZE), dołączanie do sieci dodatkowych, rozproszonych źródeł ciepła (także zastosowanie pomp ciepła różnego typu), wykorzystanie hybrydowych węzłów ciepła, a także magazynów ciepła centralnych i rozproszonych.

Źródło: Materiały prasowe

Tagi: news