LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Powstał fundusz venture capital Warsaw University of Technology Investment Factory

Działalność zaczyna WUT IF – pierwszy w Polsce fundusz venture capital założony przez uczelnię publiczną – Politechnikę Warszawską przy współudziale doświadczonego zespołu ekspertów. Celem funduszu jest inwestowanie w spółki z sektora deep-tech tworzone przez zespoły wywodzące się z Politechniki Warszawskiej oraz innych polskich uczelni.

WUT IF wyróżnia ścisła współpraca z uczelniami pozwalająca na wczesny dostęp do innowacyjnych spółek, skupienie się na innowacjach technologicznych i badawczych (deep-tech) umożliwiających rozwijanie produktów z przewagą technologiczną oraz sieć kontaktów łącząca potrzeby inwestorów z ekspertyzą badawczą i technologiczną środowiska naukowego. Dzięki współpracy z Politechniką Warszawską WUT IF ma dostęp do zasobów akademickich: ekspertów PW, zespołów badawczych i unikalnej aparatury. Fundusz zapewnia także rzetelną ocenę potencjału technologii. Ponadto, WUT IF jako pierwszy w Polsce fundusz venture capital aktywnie promuje aspekty ESG (Environmental, Social, and Governance), będąc tzw. funduszem „light green”. 

Zespół funduszu tworzą eksperci z doświadczeniem na rynku kapitałowym, w nauce oraz technologii: Karol Matczak, CFA CIIA PRM – doradca inwestycyjny i makler z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu na rynku kapitałowym, inwestycjach, anioł biznesu i przedsiębiorca, prof. Robert Sitnik – naukowiec związany z Politechniką Warszawską, innowator i przedsiębiorca mający doświadczenie w tworzeniu spółek rozwijających i komercjalizujących technologie deep-tech, Jakub Wojciechowski, CFA – doradca inwestycyjny i makler z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku finansowym, przedsiębiorca, anioł biznesu, Paweł Zych – od ponad 10 lat związany z Politechniką Warszawską, gdzie jest odpowiedzialny za komercjalizację pośrednią, kierownik wielu projektów B+R.