Creotech skończył prace nad systemem wykrywania przeszkód lotniczych opartym o technologię satelitarną

Lider konsorcjum Creotech Instruments zakończył prace nad polskim systemem do wykrywania przeszkód lotniczych z wykorzystaniem technologii satelitarnej – podała spółka w komunikacie prasowym.

„(…) Dzięki 3-letnim wysiłkom i we współpracy oraz zaangażowaniu ze strony naszych partnerów PAŻP i AP-Tech, stworzyliśmy realne rozwiązanie, które przechodzi obecnie w fazę komercjalizacji. Projekt był wymagający od strony technologicznej, administracyjnej oraz formalno-prawnej, a mimo to zrealizowaliśmy go zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem, osiągając wszystkie wyznaczone cele” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym kierownik projektu w Creotech Instruments Piotr Mazur.

Jak podano, System Automatycznego Monitorowania Przeszkód Lotniczych i Ewidencji (SAMPLE) łączy dane satelitarne z danymi pozyskiwanymi za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, kamer wizyjnych i skaningiem Lidar, tworząc rozwiązanie do monitorowania i wykrywania w czasie rzeczywistym przeszkód w przestrzeni powietrznej. Uruchomienie SAMPLE pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa lotniczego i może znaleźć zastosowanie w branży lotniczej, w tym u operatorów lotnisk, lądowisk, vertiportów oraz jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Projekt był realizowany we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz AP-Tech Sp. z o.o., a jego wartość wyniosła około 17,5 mln zł.

Źródło: Bankier.pl

O autorze