SatRev S.A. skutecznie zabezpiecza realizację kontraktu dla Sułtanatu Omanu

W ramach strategicznej współpracy z Sułtanatem Omanu, spółka realizowała wyniesienie na orbitę CubeSat’a oraz odpowiada za zarządzanie misją oraz szkolenia. Umowa obejmuje również zaprojektowanie naziemnej infrastruktury odbiorczej i transmisyjnej zdolnej do przetwarzania danych satelitarnych. Projekt będzie wsparciem w narodowej strategii cyfryzacji „Oman 2024”

Zdarzenie związane z umieszczeniem na orbicie satelity Aman-1

Złożoność i wyzwania dziedziny technologii satelitarnej i eksploracji kosmosu są bezprecedensowe. Proces projektowania, wyniesienia i operowania satelitami obejmuje skomplikowane kroki i współpracę z innymi podmiotami, przesuwając granice naszych technologicznych możliwości i odporności. Ten kontekst podkreśla znaczenie niedawnego zdarzenia związanego z satelitą Aman-1, zbudowanym w ramach w/w kontraktu.

Podczas startu rakiety przeprowadzonego przez SpaceX, wystąpił nieoczekiwany incydent, w którym satelita Aman-1 nie został uwolniony z mechanizmu zrzutu ładunku rakiety i w konsekwencji nie osiągnął zamierzonej orbity. Sytuacja ta, choć rzadka, podkreśla nieuniknione ryzyka i wyzwania misji kosmicznych. 

Natychmiastowa reakcja i rozwiązanie

Rozumiejąc krytyczne znaczenie misji, SatRev wykazał się ponadstandardowym zaangażowaniem na rzecz jej sukcesu. Spółka jest aktualnie w trakcie przekazywania klientowi jednego ze swoich satelitów, bliźniaczego względem Aman-1. Jest on w stanie przejąć jego wszystkie zadania, zapewniając tym samym ciągłość, brak opóźnień i sukces projektu realizując założone cele i zadania misji.

Należy podkreślić, że napotkane anomalie były związane z mechanizmem uwolnienia ładunku rakiety do przestrzeni kosmicznej, a nie samym satelitą. Satelity SatRev są projektowane i budowane zgodnie z najwyższymi standardami, oraz testowane przed wyniesieniem, co potwierdzają kolejne kontrakty na całym świecie.

To wydarzenie podkreśla unikalną pozycję SatRev jako spółki zdolnej do skutecznego zarządzania tak skomplikowanymi scenariuszami. Nasze podejście do technologii satelitarnej i eksploracji kosmosu opiera się na dokładnej ocenie ryzyka, planowaniu awaryjnym i niezachwianym zaangażowaniu na rzecz celów naszych klientów.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze