LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Medicalgorithmics podpisuje umowę z Bittium Biosignals

Zarząd Medicalgorithmics S.A. poinformował, że nawiązał współpracę z firmą Bittium Biosignals Ltd, fińskim dystrybutorem urządzeń medycznych. Przedmiotem umowy jest dystrybucja oprogramowania polskiej firmy, które ma się znaleźć w ofercie partnera.

„Spółka zapewni Partnerowi dostęp do Oprogramowania po cenie obowiązującej w dniu złożenia zamówienia przez Partnera. Rozliczenie współpracy będzie prowadzone w modelu „revenue share”, czyli będzie uzależnione od przychodów osiągniętych przez Partnera z przeprowadzonych badań i analizy EKG przy wykorzystaniu oprogramowania Medicalgorithmics. Ceny usług będą podlegały zmianie raz na dwanaście miesięcy, zgodnie z ogólnymi zmianami cen przedstawionymi przez Spółkę z zachowaniem umownych zasad, w tym maksymalnego wzrostu cen w każdym okresie dwunastu miesięcy wynoszącym 5% lub dwunastomiesięcznym oficjalnym wskaźnikiem inflacji w Polsce ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.” – głosi komunikat Giełdy Papierów Wartościowych.

Bittium Corporation jest notowanym na Nasdaq Helsinki podmiotem specjalizującym się w tworzeniu technologii telekomunikacyjnych i łączności, wykorzystując ponad 35-letnie doświadczenie w zaawansowanych technologiach radiokomunikacyjnych. Bittium Corporation oferuje m. in. produkty i usługi technologii medycznych do pomiaru biosygnałów w kardiologii i neurofizjologii oraz dostarcza urządzenia i usługi analizy sygnałów dla globalnej bazy klientów na wszystkich kontynentach. W 2023 roku Bittium Corporation miało 75,2 miliona euro przychodów.

Źródło: Komunikat GPW

Tagi: biznes, news