Relpol S.A. nawiązał współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski podpisał kolejną umowę o współpracy. Tym razem z Firmą Relpol S. A., która swoje działania skupia wokół automatyki przemysłowej i energetycznej, energoelektroniki oraz elektroniki przemysłowej i użytkowej.

Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ z Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ tłumaczy jak w praktyce wygląda taka współpraca między uczelnią w przemysłem: – Mamy już dość duże doświadczenie jeżeli chodzi o współpracę z przemysłem. Wygląda to w ten sposób, że po takim oficjalnym sfinalizowaniu kontaktów i współpracy, budujemy zespoły robocze. Zarówno po stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak i po stronie firmy. Te zespoły robocze określają pewien harmonogram współpracy. Jeżeli chodzi o obszary związane z dydaktyką, to ta współpraca polega na wymianie studentów, realizacji prac dyplomowych, praktyk oraz staży studentów w firmie. Z drugiej strony to są badania na rzecz tych firm. Mogą to być np. wspólne projekty naukowo-badawcze, czy zlecenia badań przez firmy do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jeżeli chodzi o firmę Relpol S. A. to mówimy o elektrotechnice, inżynierii mechanicznej, inżynierii materiałowej czy fizyce, także jest tutaj całe spektrum możliwości w prowadzeniu badań naukowych.

Partnerzy liczą także na komercjalizację wyników prowadzonych wspólnie prac rozwojowych i badań naukowych.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze