QNA Technology zakończyła budowę eksperymentalnej Pilotażowej Linii Syntezy kropek kwantowych

Spółka QNA Technology, pionier w syntezie i produkcji kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, innowacyjnego półprzewodnika wykorzystywanego m.in. do rozwoju wyświetlaczy nowych generacji, poinformowała, że w dniu 5 lutego br. zakończyła proces budowy pierwszej wersji eksperymentalnej Pilotażowej Linii Syntezy kropek kwantowych.

– Zakończenie budowy Linii Pilotażowej do syntezy kropek kwantowych to kolejny krok na ścieżce naszego rozwoju. Następnymi etapami, planowanymi na ten rok, po przeprowadzeniu testów technologicznych całego układu będą: odtworzenie procesu syntezy wytwarzania kropek kwantowych na Linii Pilotażowej oraz dostosowanie tego procesu do warunków technicznych, specyficznych dla Linii Pilotażowej, tzn. osiągnięcie na Linii wysokiego stopnia powtarzalności syntez o parametrach spełniających oczekiwania potencjalnych klientów. Realizacja tego celu pozwoli nam na przejście z klientami, którzy obecnie testują nasze materiały oraz z nowymi klientami, do kolejnych etapów współpracy oraz znacząco wzmocnić nasz wizerunek w branży. W szczególności, realizacja tego celu pozwoli nam zaspokoić popyt klientów związany z zapotrzebowaniem na rosnące ilości materiału niezbędne np. do wytworzenia przez klientów serii urządzeń prototypowych wykorzystujących nasze kropki. Eksperymentalna Linia Pilotażowa jest także niezbędna do zebrania doświadczeń, które posłużą nam do zaprojektowania w przyszłości produkcyjnej linii syntezy o większej wydajności.mówi Artur Podhorodecki, prezes zarządu, CEO, założyciel i akcjonariusz QNA Technology S.A.

W kolejnych krokach Spółka zamierza skoncentrować się na poszukiwaniu optymalizacji i usprawnień procesowych, zwiększaniu wydajności prowadzonych syntez, zwiększeniu stopnia automatyzacji, a także obniżeniu jednostkowych kosztów wytworzenia produktu końcowego.

Plany Spółki zakładają także rozwój tj. modyfikację i rozbudowę Pilotażowej Linii Syntezy, co wiązać się może z zakupem kolejnych elementów i urządzeń. Decyzje te będą podejmowane na podstawie wniosków z procesu walidacji i użytkowania Pilotażowej Linii Syntezy.

Budowa Pilotażowej Linii Syntezy była finansowana z emisji udziałów w 2021 roku oraz z emisji akcji spółki w II kwartale 2023 roku.

W ostatnim czasie spółka QNA Technology jest niezwykle aktywna na rynku. M.in. w grudniu zadebiutowała na warszawskiej giełdzie NewConnect, emitując łącznie 1 804 000 akcji serii A, B i C po cenie 39 zł za akcję, co oznacza kapitalizację w wysokości ponad 70,3 mln zł. Podpisała także umowę z japońskim dystrybutorem New Metals & Chemicals Corporation Ltd, co prawdopodobnie oznacza debiut na tym rynku w niedalekiej przyszłości.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze