Masowe zwolnienia w krakowskim oddziale Aptiv

Do masowych zwolnień pracowników miało dojść w firmie technologicznej Aptiv Services Poland w Krakowie. Zatrudnienie straciło ok. 200 osób. Większość z nich dowiedziała się o zwolnieniu drogą mailową, a pracownikom obecnym w siedzibie spółki dano kilkadziesiąt minut na spakowanie swoich rzeczy i opuszczenie budynku. O kontrowersyjnej sytuacji poinformowali posłowie Lewicy Razem: Daria Gosek-Popiołek, Adrian Zandberg i Maciej Konieczny, którzy zawiadomili o sprawie także Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie.

„Według relacji pracowników w poniedziałek 19 lutego ok. godz. 11.50 otrzymali oni zaproszenie na spotkanie odbywające się za pośrednictwem platformy do telekonferencji. W ciągu tego spotkania, około dziesięciu minut po rozpoczęciu, pracownicy otrzymali wiadomości e-mail zawierające wypowiedzenie i jednocześnie informujące o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy dla firmy Aptiv Services Poland S.A. Pracownikom obecnym w siedzibie firmy dano kilkadziesiąt minut na spakowanie swoich rzeczy i opuszczenie siedziby firmy. Pojawiają się wątpliwości dotyczące przestrzegania przez spółkę przepisów Kodeksu Pracy, jak również ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników” – informują posłowie Lewicy Razem w komunikacie prasowym.

– Zgodnie z przepisami, w przypadku zwolnień grupowych pracodawca ma obowiązek poinformować o tym związki zawodowe działające w firmie, a w razie ich braku – poinformować i skonsultować proces zwolnień z przedstawicielami pracowników. Zaskoczenie pracowników oznaczać może, że pracodawca nie dopełnił tego obowiązku. Docierają również do mnie informacje o tym, że co najmniej jedna osoba będąca przedstawicielem pracowników została zwolniona już jakiś czas temu, w dodatku podpisując tzw. umowę o poufności (NDA, Non disclosure agreement) – zaznacza Daria Gosek-Popiołek

Interweniujący parlamentarzyści zwrócili się także do Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie – o kontrolę działań pracodawcy, pod kątem przestrzegania przez przepisów dotyczących zwolnień grupowych, a także o sprawdzenie, czy w firmie Aptiv Services Poland S.A nie zawierano umów cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinny być zawarte umowy o pracę.

Aptiv Services Poland S.A. to część globalnej firmy technologicznej, której systemy „pomagają tworzyć bezpieczniejszą, bardziej ekologiczną i lepiej skomunikowaną przyszłość”. Z informacji zamieszczonych na portalu internetowym spółki wynika, że zatrudnia ona w Polsce ponad 5500 pracowników, w trzech lokalizacjach: w zakładach produkcyjnych w Jeleśni i Gdańsku oraz w Centrum Technicznym Aptiv w Krakowie, które „działa od 2000 roku, zatrudnia ponad 2500 inżynierów i kilkuset specjalistów korporacyjnych, jest jednym z największych i najbardziej innowacyjnych laboratoriów R&D firmy na świecie”.

Źródło: Dziennikpolski24.pl

O autorze