Szczyt Branży Magazynowania Energii 2024 w Londynie i udział firmy EVE

W dniach 20-21 lutego w Londynie odbył się 9. Szczyt Branży Magazynowania Energii (Energy Storage Summit 2024). Wzięło w nim udział prawie tysiąc wybitnych ekspertów i liderów światowej branży magazynowania energii. Podczas spotkania Wendy Ye, dyrektor ds. marketingu EVE Energy Storage Co., Ltd., wygłosiła przemówienie pod tytułem „Rewolucja w systemach magazynowania energii dzięki rozwiązaniom nowej generacji Mr. Big i Mr. Giant”, w którym dokonała oceny ewolucji energetyki i omówiła przyszłość branży magazynowania energii. Opowiedziała także o serii produktów Mr Flagship, przedstawiając rzetelne i świeże informacje na temat rozwoju dziedziny magazynowania energii.

Jak dotąd, metody wykorzystania energii przeszły od prymitywnych struktur, takich jak wykorzystanie drewna na opał, do struktur opartych o odnawialną energię fotowoltaiczną, które mają na celu odnowę naszej planety. W związku z tym istotne jest opracowanie metody magazynowania energii, która rozwiązuje problem różnicy czasu w wytwarzaniu energii z fotowoltaiki.

Według prognoz szanowanej na całym świecie agencji konsultingowej IHS do 2030 r. łączna moc zainstalowana w zakresie magazynowania energii sięgnie 1420 GWh. Tworzenie na dużą skalę elektrowni magazynujących energię od 0,1 GWh do 1 GWh, a następnie 10 GWh niewątpliwie stanie się trendem. Jednocześnie, w miarę rosnącej skali elektrowni magazynujących energię, takie aspekty jak efektywność kosztowa, złożoność procesów eksploatacji i konserwacji oraz bezpieczeństwo będą miały coraz większe znaczenie, co przełoży się na pilniejszą potrzebę wprowadzania zaawansowanych technologii magazynowania energii i wzorców projektowych rozwiązujących te problemy.

Dzięki szeregowi innowacji, w tym zastosowaniu własnych systemów chemicznych i struktur, spółka EVE Energy zdołała pokonać wyzwania w zakresie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa baterii wysokiej pojemności i systemów magazynowania energii 5 MWh oraz umożliwiła wprowadzenie wielkoskalowych zastosowań magazynowania energii, odsłaniając swoje zalety w dziedzinie magazynowania energii i podkreślając swoje przywództwo w tej branży.

Źródło: PAP – Mediaroom

O autorze