Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Wojskowymi Zakładami Łączności

Przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej i Wojskowych Zakładów Łączności 1 w Zegrzu Południowym podpisali porozumienie o współpracy w zakresie przedsięwzięć naukowo-wdrożeniowych, kształcenia kadr na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej oraz prac badawczo-rozwojowych.

Jak zadeklarował Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, obok wspólnych projektów naukowych, Akademia jest otwarta na współpracę w zakresie rozwijania kompetencji studentów. Wspomniał o dwustronnych korzyściach płynących z angażowania studentów WAT w staże i praktyki u potencjalnego pracodawcy, jakim mogą być WZŁ-1. Nadmienił, że w Uczelni aktywnie działa aż 46 kół i organizacji studenckich, a studenci – tak wojskowi, jak i cywilni, odnoszą sukcesy w konkursach, m.in. w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej na projekty bezzałogowych systemów powietrznych, lądowych i morskich. Dodał, że od 2019 roku działa Szkoła Doktorska WAT, która umożliwia realizowanie wspólnych doktoratów wdrożeniowych.

Uczestnicy spotkania nakreślili przyszłe możliwości współdziałania na linii przemysł-uczelnia. Rozmawiano m.in. o współpracy w ramach doradztwa technicznego i dostarczania urządzeń 5G (takich jak stacja i bramka 5G oraz serwer autoryzacji) podczas wyposażenia w sprzęt łączności Akademii Sztuki Wojennej. Omówili również wspólne składanie wniosków w ramach konkursów NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności oraz inne przedsięwzięcia z tego zakresu tematycznego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem współpraca będzie realizowana w trzech obszarach tematycznych. Po pierwsze – poprzez prowadzenie przedsięwzięć naukowo-wdrożeniowych w zakresie prac badawczych i rozwojowych do VI Poziomu Gotowości Technologicznej. Drugim obszarem będzie kształcenie kadr na potrzeby MON w szczególności prowadzenie szkoleń, kursów wykorzystując infrastrukturę oraz potencjał Spółki. Współpraca prowadzona będzie także w obszarze inicjowania badań i prac rozwojowych, ich komercjalizacji, promowania wyników, doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji technicznych, organizowania szkoleń, kursów i konferencji.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze