Teleskop polskiego satelity EagleEye wykonał pierwsze zdjęcia

Firmy Creotech Instruments S.A. oraz Scanway S.A. czyli spółki działające w polskiej branży kosmicznej, od kilku lat w ramach projektu EagleEye pracują nad stworzeniem satelity obserwacyjnego, zdolnego do wykonywania zobrazowań o rozdzielczości rzędu ok. 1-1,5 m z bardzo niskiej orbity. W ostatnich dniach Scanway wykonał testy naziemne teleskopu, które według spółki wypadły pomyślnie i wykazały, że rozdzielczość obrazu jest zgodna z założeniami projektowymi.

Jeszcze w tym roku czeka nas rozpoczęcie misji EagleEye, już w przestrzeni kosmicznej. Jest ona realizowana od 2020 roku przez konsorcjum złożone z Creotech Instruments (lider) wraz z Scanway (dostawca „payloadu” w postaci teleskopu optycznego) i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Projekt jest współfinansowany ze środków NCBiR w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki.

W ramach projektu firma Scanway dostarczy teleskop do obserwacji Ziemi zdolnego do obrazowania w pasmach widzialnym i bliskiej podczerwieni, z rozdzielczością rzędu ok. 1-1,5 m z orbity około 350 km. W styczniu firma Scanway poinformowała o dostarczeniu teleskopu optycznego do testów i integracji z resztą platformy satelitarnej.

Z uwagi na rozmiar teleskopu, który uniemożliwia przeprowadzenie testów balonowych lub lotniczych, Scanway przeprowadził więc testy laboratoryjne oraz naziemne, by zmierzyć możliwości urządzenia. W pierwszej kolejności wykonano zobrazowania na celach sztucznych, generowanych przez kolimator. Przeprowadzono także sesję zobrazowań panoramy Wrocławia.

Źródło: Scanway/Space24.pl

O autorze