ENERGA-OPERATOR z rekordowymi inwestycjami w sieć dystrybucyjną

ENERGA-OPERATOR przeznaczyła w 2023 roku 2,1 miliarda złotych na inwestycje związane z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej. To najwięcej w historii Spółki. Nakłady planowane na ten rok są jeszcze wyższe i wyniosą ponad 2,8 miliarda złotych.

Celem inwestycji w 2023 roku była m.in. poprawa wskaźników ciągłości zasilania odbiorców (SAIDI/SAIFI), redukcja strat sieciowych, dotrzymanie wymaganych parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, a także dostosowanie sieci wysokiego napięcia do rosnącego zapotrzebowania na moc.

W ramach prowadzonych działań wybudowano i zmodernizowano blisko 2,4 tysiąca kilometrów linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz prawie 750 km przyłączy.

W 2023 roku do sieci ENERGA-OPERATOR przyłączono również blisko 72 tysiące nowych odbiorców. Uruchomiono również źródła OZE o łącznej mocy blisko 1,4 GW. 

Modernizacja sieci wysokiego napięcia

W 2023 roku ENERGA-OPERATOR zrealizowała szereg zadań dot. sieci WN. Objęły one m.in. budowę czterech nowych stacji 110/15 kV: GPZ Powidz, GPZ Drobin, GPZ Michałówek oraz GPZ Machnacz, którego powstanie umożliwi dalszy rozwój, zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim, Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

Ponadto w 2023 ENERGA-OPERATOR ukończyła budowę trzech nowych rozdzielni 110 kV (Ignacewo, Olsztyn Ciepłownia, Mazanki) służących do przyłączenia źródeł energii elektrycznej do sieci 110 kV.

W 2023 roku ENERGA-OPERATOR dokonała również przebudowy linii 110 kV relacji: Kalisz Zachód – Kalisz Dobrzec oraz Konin – Konin Niesłusz, a także przebudowy linii 110 kV relacji: Windyki – Mława oraz Podolszyce – Góry.

Istotną inwestycją związaną z siecią WN ukończoną w 2023 roku była budowa dwóch nowych powiązań liniowych 110 kV ze stacji przesyłowo-rozdzielczej „Pelplin”, tj. utworzenie relacji 110 kV: Pelplin – Mątowy oraz Pelplin – Malbork Południe.

Inwestycje tego rodzaju, dot. punktów styku z siecią przesyłową mają charakter strategiczny dla lokalnej sieci WN, ponieważ każde nowe powiązanie z siecią operatora systemu przesyłowego (OSP) tworzy nowy punkt zasilający sieć wysokiego napięcia, który z kolei skraca długość istniejących ciągów WN, poprawia rozpływ mocy oraz warunki napięciowe w tej sieci, a także zmniejsza straty techniczne.

Cele na 2024

Planowane nakłady inwestycyjne ENERGA-OPERATOR na rok 2024 wyniosą ponad 2,8 miliarda złotych i będą o 1/3 wyższe od tych poniesionych w roku 2023. 

Środki te zostaną przeznaczone głównie na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł oraz konieczną do tego budowę nowych sieci, a także modernizację i odtworzenie istniejącego majątku, mające na celu poprawę jakości usług i niezbędne ze względu na wzrost zapotrzebowania na moc.

Priorytetem inwestycyjnym jest kontynuacja rozbudowy sieci elektroenergetycznej, w tym sieci wysokiego napięcia, związana z lokalnym rozwojem gospodarczym i potrzebami w zakresie przyłączeniowym przemysłu, budownictwa mieszkaniowego i wzmacnianiem niezawodności zasilania.

Realizacja zadań z obszaru budowy i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej, a w szczególności tych dotyczących sieci wysokiego napięcia, pozwoli również na zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE oraz na potrzeby elektromobilności.

W 2024 roku ENERGA-OPERATOR planuje przyłączyć ok. 35 tys. nowych klientów. Ponadto planowane jest przyłączenie kolejnych źródeł wytwórczych, w tym farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze