Plany inwestycyjne Stoen Operator na 2024 r.

Stoen Operator rozpoczął kolejny rok inwestycji. W 2024 r. stawia przede wszystkim na rozbudowę sieci oraz budowę nowych, strategicznych obiektów infrastruktury sieciowej. Budżet uwzględnia także dalszą cyfryzację spółki i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Na realizację planów operator przeznaczy rekordową kwotę około 650 mln zł.

Znaczący budżet i szeroko zakrojone plany

W 2023 roku Stoen Operator zainwestował blisko 550 mln zł. Nakłady te były przeznaczone głównie na rozwój i modernizację sieci na wszystkich poziomach napięć. Obejmowały także przyłączenia oraz wymianę liczników na sprzęt wyposażony w funkcje zdalnego odczytu. Dzięki podjętym działaniom sieć warszawskiego OSD zwiększyła się o 202 km nowych linii kablowych. Spółka uruchomiła także 67 nowych stacji transformatorowych. Około 200 stacji 15/0,4kV zostało wyposażonych w urządzenia smart grids, zapewniające zdalną kontrolę i monitoring bieżących parametrów pracy.

Sieć, liczniki i stacje RPZ

Obecnie Stoen Operator kontynuuje prace związane z rozbudową sieci i budową nowych obiektów. Jednym z priorytetów spółki jest zakończenie budowy stacji RPZ Falenica i jej połączenie z lokalną siecią SN 15 kV. Inne planowane działania w obszarze tego typu infrastruktury to rozpoczęcie budowy nowej stacji RPZ Posag na terenie rozwijającej się dzielnicy Ursus oraz rozwój sieci WN 110 kV. Będzie ona rozbudowana o kilka strategicznych połączeń, pozwalających na zwiększenie zdolności przesyłowych i bezpieczeństwa pracy warszawskiej sieci.

Jednym z działań zaplanowanych na 2024 jest także rozwój kolejnych 150 stacji w standardzie smart. Zapewnią one zdalną kontrolę i sterowanie tymi obiektami z poziomu stanowisk dyspozytorskich.

Ważnym elementem planu rozwoju operatora jest również dalsza wymiana opomiarowania w ramach programu AMI/LZO. Zakłada on obowiązkową wymianę starych mierników na liczniki z funkcją zdalnego odczytu. Do połowy 2031 roku powinny się one pojawić u wszystkich odbiorców końcowych. Na koniec bieżącego roku spółka planuje osiągnąć liczbę instalacji na poziomie 350 tysięcy, z czego około 290 tysięcy wymienionych urządzeń dotyczy gospodarstw domowych.

W 2024 roku nie zabraknie projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych realizowanych wspólnie z jednostkami naukowymi. Przedmiotem badań będą m.in. technologie magazynowania energii, testy nowych usług sieciowych oraz diagnostyka i rozwój systemów.

Stoen Operator podkreśla, że większość działań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok jest podporządkowana osiągnięciu celów zdefiniowanych w krajowej Karcie Efektywnej Transformacji. Są to zadania dotyczące obszarów rozwoju i modernizacji sieci, kablowania linii napowietrznych, cyfryzacji i automatyzacji, modernizacji układów pomiarowych, a w szczególności przyłączeń nowych klientów do sieci spółki. Stabilne warunki regulacyjne określane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są kluczowe w realizacji tak ambitnych zadań inwestycyjnych, które w energetyce są długotrwałe, ale jednocześnie realizowane z perspektywą obsługi klientów na kilkadziesiąt lat do przodu.

Źródło: mslgroup.com, smart-grids.pl

O autorze