Kursy SOLIDWORKS organizowane przez Computer Controls

Computer Controls organizuje szkolenia prezentujące obsługę SOLIDWORKS. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które nie mają żadnego doświadczenia lub posiadających niewielką praktykę w obszarze systemów CAD.

Podczas kursu uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą instalacji i obsługi oprogramowania, poznają tajniki modelowania poszczególnych części, opanują techniki zarządzania szkicami oraz nabędą umiejętności niezbędne do tworzenia szczegółowej dokumentacji technicznej. Celem jest nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy, ale także praktyczne przystosowanie uczestników do efektywnego korzystania z narzędzi oferowanych przez SOLIDWORKS.

Szkolenia trwają 3 dni po 8 godzin.

Zakres szkolenia:

Podstawy i interfejs użytkownika

 • Omówienie SOLIDWORKS
 • Idea pracy w środowisku 3D 
 • Otwieranie i zapisywanie plików 
 • Interface 
 • Ustawienia narzędzi 
 • Paski narzędziowe 
 • Skróty klawiaturowe 
 • Kreator kopiowania ustawień 
 • Przygotowanie komputera 
 • Wymagania sprzętowe 

Wprowadzenie do szkicownika

 • Podstawy szkicowania 
 • Założenia projektowe
 • Relacje szkicu 
 • Wymiary
 • Zaokrąglenia szkicu 
 • Edycja szkicu 
 • Przedefiniowanie/niedodefiniowanie 

Modelowanie podstawowe części

 • Modelowanie podstawowe
 • Terminologia
 • Wybieranie płaszczyzny szkicu
 • Szczegóły części
 • Operacja dodania
 • Operacja wycięcia
 • Selektor widoku
 • Kreator otworów
 • Zaokrąglenie
 • Narzędzia edycji
 • Podstawy opisywania szczegółów
 • Widoki rysunku
 • Znaczniki środka
 • Wymiarowanie
 • Wprowadzanie zmian w parametrach

Symetrie i pochylenia

 • Operacja dodania z pochyleniem
 • Symetria w szkicu
 • Szkicowanie wewnątrz modelu
 • Opcje widoku
 • Używanie krawędzi modelu w szkicu
 • Tworzenie przyciętej geometrii szkicu
 • Kopiowanie i wklejanie operacji

Tworzenie szyku

 • Szyk liniowy
 • Szyki kołowe
 • Geometria odniesienia
 • Płaszczyzny
 • Lustra szyku
 • Szyki oparte na szkicu

Operacje obrotu wokół linii środkowej

 • Operacje obrotu wokół linii środkowej
 • Budowanie obręczy
 • Budowanie ramienia
 • Edycja materiału
 • Właściwości masy
 • SOLIDWORKS SimulationXpress
 • Używanie SOLIDWORKS SimulationXpress
 • Interfejs SimulationXpress

Tworzenie skorup i żeber

 • Analizowanie i dodawanie pochyleń
 • Inne opcje pochylenia
 • Tworzenie skorupy
 • Żebra
 • Pełne zaokrąglenia
 • Cienkie ścianki

Napawa błędów szkicu i operacji

 • Edytowanie części
 • Analiza pochodzenia błędu
 • Problemy szkiców

Zmiany projektowe

 • Etapy procedury
 • Zmiany w projekcie
 • Informacje pochodzące z modelu
 • Narzędzia przebudowy
 • Kontury szkicu
 • Zastąp element szkicu

Konfiguracje

 • Terminologia
 • Używanie konfiguracji
 • Inne metody tworzenia konfiguracji
 • Strategia modelowania dla konfiguracji

Zmienne globalne i równania

 • Używanie narzędzi Zmienne globalne i Równania
 • Zmienianie nazw operacji i wymiarów
 • Reguły projektowania wykorzystujące zmienne globalne i równania
 • Zmienne globalne
 • Równania
 • Używanie operatorów i funkcji

Używanie rysunków

 • Etapy procedury
 • Usunięty przekrój
 • Widoki szczegółów
 • Arkusze rysunku i formaty arkuszu
 • Widoki modelu
 • Widoki przekroju
 • Adnotacje

Modelowanie złożeń (od dołu do góry)

 • Etapy procedury
 • Tworzenie nowego złożenia
 • Ustawianie pozycji pierwszego komponentu
 • Drzewo operacji FeatureManager i symbole
 • Dodawanie komponentów
 • Wiązanie komponentów
 • Używanie konfiguracji części w złożeniu
 • Podzespoły
 • Inteligentne wiązania Smart Mate
 • Wstawianie podzespołów
 • Pack and Go

Używanie złożeń

 • Etapy procedury
 • Analizowanie złożenia
 • Sprawdzanie prześwitów
 • Zmienianie wartości wymiarów
 • Rozstrzelone złożenia
 • Pasek przewijania i zmiana kolejności kroków rozstrzelenia
 • Szkic z linia rozstrzelenia
 • Lista materiałów
 • Rysunki złożenia

Najbliższe terminy szkoleń:

 • 10-12 kwietnia 2024.

Więcej informacji na stronie https://www.ccontrols.pl/pl_pl/szkolenia-solidworks

O autorze