ENERGA-OPERATOR potwierdziła techniczną zdolność do komunikacji z CSIRE

ENERGA-OPERATOR, jako jeden z podmiotów zobowiązanych do korzystania od 01.07.2025 r. z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), przeszedł pomyślnie sprawdzian technicznych możliwości podłączenia za pomocą protokołu AS4.

Przeprowadzony test stanowi pierwszy krok, przed produkcyjnym wdrożeniem, do przygotowania nowego modelu współpracy na detalicznym rynku energii elektrycznej. Model będzie oparty o przepływ komunikatów pomiędzy CSIRE i systemami profesjonalnych użytkowników systemu elektroenergetycznego.

Sprawdzian potwierdził poprawne działanie łącza sieciowego ENERGA-OPERATOR, opartego o komunikację w standardzie AS4.

Pełne wdrożenie CSIRE, zapewniające możliwość prawidłowej obsługi procesów zachodzących na detalicznym rynku energii elektrycznej w nowej architekturze, wymagać będzie przeprowadzenia jeszcze wielu istotnych zadań ze strony ENERGA-OPERATOR jako jednego z setek podmiotów, których dotyczy integracja z CSIRE.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze