Uniwersytet WSB Merito i LG Energy Solution Wrocław podpisały umowę współpracy

LG Energy Wrocław podpisało umowę z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu. Główne założenia umowy to wspólne projekty rozwojowe oraz programy stażowe dla studentów w zakresie nowych technologii.

Od kilku lat jesteśmy silnie związani z Wrocławiem oraz regionem Dolnego Śląska, ponieważ naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w rozwoju edukacji oraz nauki – zaznacza Jangha Lee, prezes LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. – Współpraca z tak ważną uczelnią, jaką jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Chcemy umożliwić młodym ludziom, już na etapie studiów, kontakt z przemysłem oraz zdobycie doświadczenia niezbędnego w dalszym rozwoju i budowaniu kariery zawodowej. Mam nadzieję, że nasza współpraca z kolejną już wrocławską uczelnią przyczyni się do zbudowania platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, uzupełniania brakujących zasobów, co przyczyni się do stymulowania innowacyjności i przedsiębiorczości, a także wzrostu gospodarczego.

Porozumienie między największym w Europie producentem baterii litowo-jonowych dla przemysłu motoryzacyjnego, a Uniwersytetem WSB Merito parafowali podczas uroczystości w Biskupicach Podgórnych Minkyo Kim, Business Management Group Leader w LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. oraz prof. dr hab. Marian Noga, dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem Uniwersytetu WSB Merito. Zawarta umowa pozwoli studentom i studentkom uniwersytetu m.in. na udział w programach stażowych oraz praktykach, realizowanych w zakładzie firmy w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem.

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa) należy do największej grupy prywatnych uczelni wyższych w Polsce. W ofercie ma studia pierwszego stopnia licencjackie i inżynierskie, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe oraz MBA.

Pomimo tego, że popyt na EV nie rośnie tak szybko, jak przewidywano, nasza fabryka stawia na dalszy rozwój. Planowane we współpracy z Uniwersytetem WSB Merito programy stażowe oraz praktyki, które zostały opracowane przez naszych specjalistów oraz pracowników uczelni, pozwolą nam na wspieranie młodych talentów. Dzięki temu studenci będą mogli przygotować się do wymogów rynku pracy, zdobyć niezbędne doświadczenie, a po zakończeniu studiów rozpocząć pracę w naszej fabryce i już w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności. LG Energy Solution Wrocław zależy na współpracy z najlepszymi – podkreśla Minkyo Kim.

Rekrutacja do programów stażowych rozpocznie się w maju. Ogłoszenia będą publikowane za pośrednictwem Biura Karier Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu oraz na stronie internetowej LG Energy Solution Wrocław. Staż zacznie się w połowie lipca, a zakończy pod koniec września. Studenci, którzy zostaną przyjęci do programu, mogą w ramach stażu zaliczyć obowiązkowe praktyki wymagane na uczelni. W trakcie praktyk i staży uczestnicy wspierają inżynierów oraz specjalistów w ich codziennej pracy, prowadzą też drobne projekty pod okiem opiekuna. Studenci mają również możliwość zapisania się na szkolenia z umiejętności twardych lub miękkich i wziąć udział w takich warsztatach jak: Raport 8D, Lean Six Sigma, Problem Solving.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze